Duchové

0

Zpravidla jsou definováni jako neklidní duchové zemřelých. Je pro ně příznačné, že jsou spojeni uplynulými mukami s nějakým místem či domem, kde straší tak dlouho, dokud nejsou prostřednictvím exorcismu zahnáni (a najdou klid). Živí lidé je mohou vidět jako zjevení nebo s nimi mohou být v kontaktu prostřednictvím psychokinetických událostí: ťukáním spiritistického stolečku, předmětů padajících ze vzduchu, atd. Poltergeist (z němčiny: “hlučný duch”) se obyčejně spojuje s nevědomou psychokinetickou aktivitou způsobenou duševně narušenými adolescenty a liší se tak od klasického ducha, který je příznačně chápán jako duch zemřelé osoby nenalézající klid.

Duchové

Jako takoví jsou duchové přijatelnou stránkou nadpřirozena. Každý zná historky o duchách; sídla předků se veřejnosti otvírají spolu s upozorněním na návštěvu galerie, kde straší. Otázka: "Věříte na duchy?" je otřelá, protože se velmi často užívá jako prostředek poznání něčího postoje k celé řadě diskutovaných fenoménů.

Na co taková víra spoléhá? Pokud ne na osobní zkušenost nebo na důkaz osobního příběhu zaznamenaného Společnosti pro psychotronický výzkum (SPR) nebo jinými skupinami, možná, že spoléhá na vědomí, že životní energie přesahuje samotnou materiální skutečnost; možná, že spoléhá na domněnku, že tragické emoce mohou hrubě poznamenat ono místo kde "straší".

Na zámku Rushen na ostrově Man straší Šedá paní, duch ženy oběšené za vraždu svého syna. Až příliš pozdě vyšlo najevo, že syn zemřel přirozenou smrtí. Paní je posedlá neoprávněnou popravou, stále na onom místě straší a nemůže "odejít". Taková posedlost je pro duchy charakteristická. Jejich rozhořčení je nutí, aby neustále pokračovali v znepříjemňování těch míst, kde za života trpěli.

Jen když jsou přesvědčeni (zaříkáváním), že jejich posedlost je irelevantní a škodlivá, vzdají se strašení a odcházejí tam, kam mrtví patří.

Moderní pokusy vysvětlit duchy přirozenými vztahy představuje T. C. Lethbridge. Koncem šedesátých let navrhl tento anglický akademik v důchodu vysvětlení pro strašení duchů, mrchožroutů nebo prvků přírody. Tvrdí, že my všichni máme vlastní "elekromagnetickou" auru nebo pole, jehož síla je ovlivňována emočním vyburcováním. Říká, že většina strašení vzniká na základě interakcí mezi osobním polem a místním zemním polem magnetickým prostředím, ve kterém podobně jako u magnetofonových nahrávek, emoce těch, kdo jsou dlouhou dobu zesnulí, pokračují ve zpravidla nešťastně hře proto, aby je žijící lidé zachránili a nahráli jako "duchy".

Argumentuje tím, že takové pozemní lokality produkující duchy jsou často spojovány s podzemní vodou, a proto dává strašení do souvislosti s vlhkými místy. Domnívá se, že ve všech případech strašení na určitých místech jsou do toho zatažení přinejmenším dva lidé v různých dobách. “Duch”, vytvořený nevědomým prosakováním energie z pole psyche mentálně narušené osoby ("vysilatele") je uschován (podobně jako nahrávka) v relativně slabém zemním poli příslušné lokality. Později, prostřednictvím opačného prosakování zemního pole je vnímán jako zvuk, představa nebo obojí (jako "duch") nebo jako neuspořádaně emoce "přinašeče".

Tato teorie vyhovuje mnoha typům duchů, včetně černých psů, ale nevysvětluje klasické duchy nebo éterická těla bývalých duchů. kteří se drží míst kde straší tak pevně jako "se jen dokáží přisát klíšťata”. Rovněž tato teorie nevysvětluje duchy vnímané jako dvojníci.

V úvodu svého vyčerpávajícího místopisu Haunted Britain (Británie obývaná strašidly) uvedl Antony D. Hippesley "oblíbené vyprávění o duchu". Pojednává o námořním důstojníkovi. který sloužil v zámoří. Jeho manželka byla po celou dobu s ním a neustále snila o určitém domě. Když děti vyrostly, z 'maminčina vysněného domu” se stal rodinný vtip. Poté co byl otec penzionován, vrátili se do Anglie a na venkově hledali dům. který by si mohli koupit. Když se blížili k jaémusi místu, matka řekla: "Přicházíme k mému vysněnému domu." Všichni se jí vysmáli. Když se dostali k domu, čekal tam na ně realitní agent a provedl je po domě. Matka se chovala v domě tak, jako kdyby ho důvěrně znala.

Děti se ptaly. zda v domě straší. "Ano," odvětil agent, "dokonce se předpokládá, aby tady nějaký duch byl." Dům koupili. Později se matka setkala s oním agentem, který se jí zeptal. zdajsou spokojeni. "Velmi,” a dodala, že děti jsou zklamané. protože ještě neviděly ducha. "Nemyslím, že nějakého ještě uvidí," řekl agent, "vy jste ten duch. Mnohokrát jsem vás tam viděl”.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře