Bohové feničanů a kananejců

0

Féničané byli semitský kmen žijící v oblasti Palestiny kolem roku 1000 př. n. l. jejich náboženství bylo převzato od kmene Kananejců, proto je tento seznam bohů totožný pro oba kmeny.

Bohové Feničanů a Kananejců

Anat
Panenská bohyně války a nepokojů, sestra Ba'al Hadad.
Athirat
Bohyně-matka, manželka boha El.
Athtart (řecky Astarte)
Pomocnice bohyně Anat.
Attar
Mužský protějšek Athtarty, bůh jitřenka.
Baalit
Ženský protějšek Baala, někdy také Nun
Baal Hadad
Bůh bouře a hromů, často nazývaný Baalshamin.
Baal Hammon
Bůh plodnosti a energie.
Dagon
Bůh plodnosti, otec Baala Hadada. Napůl ryba, napůl muž.
El (nebo Elyon "Nejvyšší")
Obecně považován za nejvyššího boha.
Eshmun (Baalat Asclepius)
Bohyně zdraví.
Ishat
Bohyně ohně, zabita Anatem.
Kotharat
Bohyně manželství a těhotenství.
Kothar-wa-Khasis
Bůh-patron řemeslníků.
Lotan
Marqod
Bůh tance.
Melqart
Doslovně "král města", bůh podsvětí.
Moloch
Bůh ohně.
Mot (Mawat)
Bůh smrti.
Nikkal-wa-Ib
Bohyně sadů a ovoce.
Qadeshtu
Bohyně lásky.
Resheph
Bůh moru a uzdravení.
Shachar a Shalim
Božská dvojčata, bohové svítání a soumraku.
Shamayim,
Bůh nebes.
Shapash
Bohyně slunce, občas bývá zaměňován za Mezopotámského boha slunce jménem Shamash, jehož pohlaví je však sporné.
Sydyk
Bůh spravedlnosti.
Yahweh
Bůh počasí a války.
Yam
Bůh moří a řek.
Yarikh
Bůh měsíce.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře