Aron Abrahamsen

0

Tento švédský psychotronik (*1921) emigroval v roce 1939 do USA a usadil se v Everettu ve státě Washington. Opustil inženýrskou práci a věnoval se službě esoterice. Jeho Readings on Earth Changes (Pojednání o změnách zeměkoule) předpovědělo na rok 1977 zemětřesení v oblasti Kalifornského zálivu. Nestalo se tak. Abrahamsen však úspěšně předpověděl objevení kultury, jež by mohla být pokládána za nejstarší lidskou severoamerickou kulturu.

Aron Abrahamsen

V roce 1972, Jeffrey Goodman, absolvent archeologie a geologie arizónské university ve Flagstaffu, hledal rady, kde by měl provádět vykopávky uvedených důkazů kultury. Abraham sen (který nikdy nebyl v Arizoně) mu řekl, kde má kopat, a detailně mu popsal, co nalezne v hloubce asi padesáti stop; podrobný popis obsahoval typ a stáří artefaktů, jež budou nalezeny, typy půdy a strukturu skal, na které Goodman narazí přesně v hloubce dvaceti tří stop. Ještě předtím, než Goodman začal s vykopávkami, proslovil přednášku, kterou hodnotili profesionální archeologové a geologové. Všichni se shodli na tom, že Goodmanova přednáška je nesmysl. On však přikročil k vykopávkám v lokalitě popsané Abrahamsenem. Goodman a Abrahamsen spolu komunikovali pouze písemně či telefonicky.

Z padesáti osmi údajů (týkajících se geologie, chronologie a artefaktů, jež mají být nalezeny), které Abrahamsen poskytl Goodmanovi, bylo padesát dva shledáno správnými. Goodman dospěl k názoru, že lidé se v Severní Americe usídlili před více než sto tisíci lety (sedmdesát tisíc let před současným přijatelným datováním), ale k Abrahamsenovu prohlášení, že Atlanťané a Lemuriáni přišli přibližně půl milionu let před naším letopočtem do Arizóny, zůstal zdrženlivý.

V přednáškách realizovaných v letech 1972-1973 Abrahamsen předpověděl posun pólů na léta 1999-2000, a to absolutní o 180°. Slunce se bude po obloze pohybovat rychleji, pak se zastaví a opět se začne pohybovat. Do roku 1985 se zemská osa začne vyklánět, severní pól se bude pohybovat směrem na západ, jižní pól na východ. Výchozí pohyb bude malý. Když dosáhne osa 30° úhlu sklonu, záměna povede k převrácení východu a západu, severu a jihu, a způsobí v USA dlouhou noc a v Africe dlouhý den, a silné hurikány. Z Aljašky se stane tropická země. Příčinou toho všeho bude negativní lidská forma myšlení.

Nicméně v pozdějších přednáškách (No. 3081: 1977) Abrahamsen prohlašoval, že záměna není nevyhnutelná a uváděl řadu kvalitativních zdokonalení v lidském chování.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře