Tunguská událost, meteorit, katastrofa, tunguská záhada

Časně zrána 30. června 1908 proletěla oblohou asi 500 mil…

0 Komentářů

Trouby z Jericha

Trouby z Jericha jsou biblický hudební nástroj popisovaný v Knize Jozua, což je šestá kniha…

0 Komentářů

Wilhelm Reich, otec orgonu

Wilhelm Reich (1897-1957) byl synem bohatého haličského sedláka. V roce 1911 spáchala jeho matka…

0 Komentářů

Psychické schopnosti člověka

Připusťme na okamžik, že existují odmítané schopnosti a rozeberme možnosti pomocí oblíbeného hypotetického scénáře. Pokud…

0 Komentářů

Mentiony - hypotetické částice psychiky

Věda zná mnoho hypotetických částic, které se používají k doplnění teorií, kde cosi pokulhává, je…

0 Komentářů

Wolf Messing - ovlivnil Hitlera, inspiroval Einsteina i Freuda

Na poli psychických věd, nebo přesněji lidí ovládajících údajně psychické síly není příliš mnoho zdokumentovaných…

0 Komentářů