Ze školních lavic II. Vtipné hlášky žáků ZŠ.

0

1450 byl vynalezen tisknih.

Afrodité byla řecká nemoc.

Amazonka chytila prvního na kraji stojícího chlapa a unesla ho.

Amazonkami nazýváme koně s ženami v sedle.

Antické sloupořadí je rozbité proto, že lidé tehdy neuměli tak dobře jezdit.

Antigona byla žena, jakou je možné na našich ulicích spatřit jen velmi zřídka.

Archeologické vykopávky najdeme, když o ně zakopneme nebo je družstevníci vyořou.

Archeologie je, když se hledají zakopaní předkové.

Archimedes ještě vynalezl obsah válce, povrch koule, nekonečný šroub, ozubené kolo a zrcadlo na zapalování lodí.

Avantgarda byla skupina malířů, která šla kupředu.

Babička četla, ze Davida nezmohl ani silný Guláš.

Bambitky byly staré zbraně a dostaly jméno od toho, že dělaly bim bam.

Barbarské státy ze středověku zmizely, zůstaly jen barbarské činy.

Bašta byla část opevnění, vybíhala z hradeb a zase přibíhala zpátky.

Beri-beri byla nemoc, kdy se hodně kradlo.

Bezhlaví rytíři nevěděli, kde jim hlava stojí.

Bílá paní byla výmysl, ale Petr Vok z Rožmberka o tom nevěděl.

Bohové usedali na pahorcích a přihlíželi. Když se rozlítili, tloukli se vzájemně po lebkách.

Bohům přinášeli Slované různé oběti, například klanění.

Bohyně lovu byla žena, která ulovila za svého manžela muže.

Bojoval za svobodu proti církvi, která začala prodávat kromě propustek i úplatky. Proto byl navržen za kacíře.

Brnění se ve středověku vyrábělo v Brně.

Brnění znemožňovalo rytířům pohyb po zemi i po nebi.

Brontosaurus bylo tak veliké zvíře, že když se před člověka postavilo, nesahal mu ani po kolena.

Bronzová doba byla doba, když se pračlověk už naučil chytat bronz.

Bruslení bylo ve Francii známé odedávna, ale rozšířilo se teprve rozšířením vody a vznikem bruslí.

Budha byl člověk lidského původu. Byl filosofem, který vznikl v polovině prvního tisíciletí.

Bůh nemohl existovat, protože by z nebe spadl.

Bylo chybou Karla IV., ze silně podporoval církev, až se stala nemravnou.

Bylo to tak dávno, že dnes o pravěku už skoro nikdo nic neví.

Byl to řecký filosof. Chodil mezi lidi a dával jim dobré rady. Chtěli ho za to otrávit.

Byl vůdcem křížovnických výprav.

Bytové podmínky opočlověka byly velice skromné. Vykopávky ukazují, že na ubytování mu sloužila křoviska, větve stromů a jeskyně.

Casanova se proslavil tím, že se dorozuměl i se ženami.

Cepníci nosili družstevní zbraně.

Ceres byla bohyně sádla.

Cicero patřil mezi nejlepší římské konferenciéry. Byl velký mluvník.

Císaři Maxmiliánovi se narodil podle úmluvy syn.

Císař Leopold II. všechny jeho reformy pozvracel do původního stavu.

Ctirad ještě přivázal Šarku ku pni.

Černé uhlí je nejstarší, hnědé mladší a někde uprostřed jsou brikety.

České královny měly místo rukou páže.

Člověk se vyvíjel dlouho, ale i dnes leze občas po čtyřech.

Člověk vznikl, když opice už přišla na to, že myslí a opice už tedy není.

Člověk vznikl, když ubývalo opic. Původně.

Daň z hlavy je, protože lidé tuto ozdobu potřebovali, tak platili.

Darwin také zjistil, že jsou lidé zvířata a že existují samci a samice.

Děti poddaných netrpěly nikdy blahobytem.

Diskobolos byl atlet, který házel diskem ze vzdálenosti asi 450 let před naším letopočtem.

Do Lince jezdila koňská spřežka.

Do sousedních zemí posílali husité listy zvané dokumenty nebo rekomanda.

Dragouni mívali koně s červenými kalhotami.

Dříve chodili po vesnicích bubeníci, kteří zabubnovali a všechno vytroubili.

Dříve lidé nevěděli tolik, co my. To bylo tím, že nebyli tak chytří jako dnes. Nevěděli, že je Země koule, i když to mohli poznat už podle názvu.

Egypťané také psali různými zvířátky a obrázky.

Farao byl považovaný za boha, protože se mohl dát nasolit a zabalit. Po smrti byl zavřený do pyramidy, aby zmuflonovatěl. Většinou byli všichni zbalzamováni do mumií, a tak bývali často ukradeni.

Faraon si stavěl pyramidu v domnění, že bude žít věčně nebo ještě déle.

Flašinetář byl hudebník, který hrál jen jednou rukou.

Forum bylo místo, kde se vyprávěly vtipy a pil rum.

Francouzi se vzbouřili proti Angličanům kvůli Jane z Artěku.

Gilgamešův otec byl bůh a jeho matka byla normální.

Girondisté obtěžovali francouzskou republiku, protože byla ještě příliš mladá.

Hitler chtěl pohltit celou zeměkouli, ale šlápl vedle.

Hledí byla ta část přilby, kde měl rytíř sklápěcí kukátko. Na dolních končetinách měli rytíři hnátlice.

Horymír byl vladyka, ktery pěstoval koně pro skoky z Vyšehradu.

Horymír byl vladyka z Neumětel a vlastnil překážkáře Šemíka.

Hrabě byl šlechtický titul pro majitele hraběnky.

Hrad býval opevněn vysokými hradbami, které byly někdy i z vody.

Hrady se stavěly tak, aby se k nim dostal nepřítel už neživý.

Hrob řekne archeologovi mnoho, i když obvykle mlčí.

Husité měli primitivní zbraně. Žižka poručil ženám, aby se svlékly. Setmělo se. Husité zvítězili.

Husité vyhráli svou první bitvu v dějepise na stránce 73 a poslední prohráli u Lipan na straně 89.

Husitství je spjato s postavou Jana Husa, který se narodil v hostinci u Prachatic. Stal se učitelem a nařídil lepší písmo.

Husova smrt na hranici velmi urychlila postup v učebnici.

Chetitské písmo rozluštil Bedřich Hroznýš.

Indické kasty byly brahmáni, kaftani a banáni.

I. světová válka vznikla spácháním sebevraždy na Františka Eště.

Italští sochaři odhalovali s velkou netrpělivostí krásu ženského těla.

Jako člověk byl velmi prchlivý. Často dal zmrskat posla, až z něj zbylo cokoliv.

Jánošík měl na hlavě dlouhé vlasy a copy, protože kdyby šel k holiči, tak by ho chytili.

Jan Roháč z Dubé bojoval na Siloně.

Jedním z nejstarších národů na našem území byli skrčenci. Hroby mohylové vznikaly tím, že lidé mrtvolu v mohyle zahrabali do výšky kamením.

Jednou mu mohla při útěku z lázní labužnice.

Jednou také rozpřáhla ruce a řekla: "Vidím město veliké, jehož sláva se něčeho dotýká, ale pro popílek není vidět čeho."

Jeho pedagogické zákony jsou obsaženy ve Velké didaktice. Zvláště to, že do školy mají chodit i ti, kteří jsou bez majetku a pohlaví.

Jeho první žena byla Josefína Bakerová. Byl velkým císařem. Dnes jsou Napoleoni blázni.

Jeskyně chránily pračlověka před zimou a divokými návštěvami.

Jezdecké boty s ostružinami.

Jiříkové z Poděbrad vymřeli.

Josef II. byl synem Marie Televize.

Juno se odebrala ke králi větru Aiolovi. Ten, aby se bohyni zavděčil, hned pustil větry.

Kain zabil Nobela.

Karel IV. zveleboval naši zemi tím, že zakládal všechno, co se založit dalo.

Karel Veliký zemřel znetvořený legendou.

Kat nedovolil žádnému odsouzenému zemřít dříve, dokud ho nepověsil.

Každý panovník se snažil zanechat po sobě potomka nebo jinou historickou památku.

Kdo dnes poruší Archimedův zákon, ten se utopí.

Kdo zběhl z první světové války, stal se dezertem.

Kdysi naše jeskyně hodně navštěvovali medvědi, kteří tu hledali útočiště před člověkem.

Když archeologové vnikli po veliké námaze do faraonovy hrobky, tak zjistili, že už byla jednou vykradena.

Když Čechům řekl, že zde zůstanou, protože je jim tato země zaslíbena, tak ho museli poslechnout, protože byl nejstarší.

Když ho křižáci viděli, ve zmatku volali: "Je zle! Bližka se žíží!"

Když jednou na honu spatřil jelena, zvolal: "Hle, vřídlo, bude se vařit!" Tak vznikly Karlovy Vary.

Když Kolumbus odstartoval, nevěděl, kam pluje. Když potom přistál, netušil, kde je. A když se vrátil, neměl tušení, kde byl.

Když nebyly pošty, lidé si posílali vzkazy nebo si vyřizovali věci ručně.

Když se blížil nepřítel, hlásný na věži hlásil, že se něco žene a lidé zakopávali poklady.

Když se chtěl římský voják přestěhovat, musel to udělat i s půdou.

Když se nepřítel zmocnil města, většinou je vydrancoval a použil na táborové ohně.

Když už uměli pěstovat plodiny, pověsili zbraně na hřebík. Tisíc let obdělávali půdu s jednou krávou.

Knížata se dožívala tak vysokého věku, že už nemohla vylézt ani na nízkého koně.

Kolem našeho letopočtu dobyli Babylonskou říši Plešané.

Kolonizátoři obsadili černošské vesnice, svázali je a celé odvedli do Ameriky.

Konala se smlouva v Kragujezevci.

Korunovační klenoty byly: koruna, trůn a rajské jablko.

Kosmas byl kronikář, který chytil pověsti a svou dobu do kroniky.

Kráčet dějinami znamená být vždycky o jednu nohu vpředu.

Krále doprovázela celá družina dvořanů a dvorných žen.

Král Jindřich IV. se nedožil vlastní smrti. Byl zabit ranou z dýky.

Králové francouzští se ženili s králi anglickými.

Král Zikmund se zachoval špatně, když slíbil, že se nic nestane, a zatím se stalo.

Kréta se proslula bohatstvím. Jejím obyvatelům se říkalo Kreténi.

Krokovy dcery si vzaly za muže: Libuše Přemysla, Kazi Bivoje a Teta Strejdu.

Krokovy dcery: Teta, Kazeta a Libuše.

Křižácké výpravy měly upevnit papežovu stolici.

Labyrint byl překrásný palác, který měl hodně pokojů. Kdo do něho vešel, pošel hladem.

Ladislav Pohrobek nemohl nastoupit na trůn, protože byl ještě neplodný.

Legie byla, když bylo nebezpečí.

Lidem, kteří dobývali uhlí se říkalo uhlobaroni.

Lidoop vynalezl páku, když strčil klacek pod balvan.

Lid podunajský patřil mezi motykové.

Ludvík I. měl tři dcery a všechny byly děvčata.

Mamutí a sobí kosti se dostaly do země tím způsobem, že když je lovci pokousali a ohryzali, psi je už nenašli.

Mamuti byli nejstarší druzi slonů. Vyhynuli náhle a nenechali zprávy, co je to napadlo.

Mamuti vymřeli už za feudalismu, ale byli to dobří a mírumilovní lidé.

Mamut je klikaté zvíře, protože má kly. Většinou kráčel dolů údolím a vesele si s kamarády povídal.

Mandolín byl hlavní úředník v Číně.

Manželka Václava I. byla Václavka I.

Marco Polo byl známý cestovatel, po kterém pojmenovali severní a jižní pól.

Marie Terezie byla lidumilná. Říká se o ní, že koho znala, toho milovala.

Město Tábor založili obyvatelé, kteří fandili Žižkovi. Pak tam hnízdili. Tam museli lidé všechny cenné věci, jako byly peníze, šaty a krávy nastrkat na náměstí do kádě, odkud pak byly rozdělovány nejpotřebnějším.

Městská brána se na noc zavírala, tím vnikla do domu jenom tma.

Minerva byla řecká bohyně moudrosti. Nikdy se nevdala.

Mladý král se měl oženit nebo vdát.

Mnoho velkých malířů začalo vyrůstat už od dětství.

Mnozí z předpotopních živočichu, kteří vymřeli, se proměnili na bláto nebo na naftu, zatímco z jiných se stali plazi.

Moc Číny byla zlomena, když se pronesl bourec morušový.

Mohamed přikázal svým věřícím, aby každý rok pěstovali sto jarních kilometrů do Mekky.

Mohamed se narodil na svých cestách.

Mojmír rozkázal, aby k nám staří Římané přinesli vinohrady a učili nás ochutnávat víno.

Na bojištích býval takový prach, jako když dupou koně.

Nad Akropolí se vypínala Anténa ze zlata a slonoviny.

Na hradech bývala zima a velké sály se daly vytopit jen hostinami.

Na hradě nebývala velká posádka. Jenom taková, aby se tam vešla.

Napoleon měl tři ženy. Marii Antoinetu, Elbu a Helenu.

Na polích chudobných poddaných se pásli bohatí feudálové.

Narodil se pod dubem, a proto se rozhněval na císaře Zikmunda.

Nástroje objevené u neandrtálce se už víc podobaly lidem.

Násyp na hrobě Slovanů se nazýval Mohelnice.

Naše vesnice byla osídlena až po druhé světové válce, kdy se sem nastěhovali rodiče.

Naši slovanští předkové se zabývali lesnictvím, které spalovali.

Na trůn se dostávali Habsburkové v důsledku Ferdinanda I.

Nechejme Jana z Pomuku klidně žít v hrobě. Byl totiž již před smrtí utopen.

Nejkrásnější žena Orientu se jmenovala Sežerezáda.

Nejoblíbenější rod ve starém Římě byl rod ženský.

Nejprve se kutilo stříbro.

Nejprve si člověk musel vytrhat porost, aby měl pole.

Nejsilnější muž za Kroka byl Pivoj.

Nejstarší dochovanou památkou na našem území byl francký samec Kupo.

Největší bůh Řeků byl Celsius.

Největší zvíře, které žilo na světě, se jmenovalo brontoservus.

Nejvíc totiž poukazoval na nepořádky v církvi, kde se příliš tloustlo.

Nejvyšší stupeň mezi živočichy představují lidé a učitelé.

Nejzamilovanějším druhem mučení bylo tehdy ukřižování.

Nejznámější antický bůh je Pornos.

Nejznámější latinské přísloví zní: "In kino veritas."

Nejznámější z Hebrejců byl Mojžíš, který žil v první části Bible.

Někteří piráti byli takoví lidé, že to už lidé nebyli.

Někteří žili v kmenech velkých stromů, aby se tam vešli. Živili se většinou kamenným oštěpem. Žili ve velké bídě a často neměli ani na chleba

Není zrovna chudý, nýbrž šlechtic.

Nepřítel každou chvíli vtrhl do hradu a mířil přímo do oken

Nero byl hodný a spravedlivý panovník. Babička říkala, že o mrtvých jenom to dobré.

Nezaměstnaní mohli držet hladovku, protože nevěděli, co mají přestat jíst.

Než postavili věž, byli Babyloňané pomatený národ.

Nová vláda souhlasila s nesouhlasem lidu.

Novověk se v Evropě začal válkami a poplašnými zprávami o válkách, které byly většinou pravdivé.

Nyní je Komenský rod mužský, číslo jednotné a bytost neživá. Už umřel.

Oběti měly sloužit k tomu, aby bohové skákali podle lidí.

Obchodoval se zlaty a stříbry.

Objevit Ameriku nemohlo být těžké, protože je tam hodně mrakodrapů.

Obléhání hradu trvalo dlouho, protože útočníci přiběhli k hradbám celí uřícení a museli vychladnout.

Oblek zemědělců byl ještě nahý, ale oblek lovců už byl ze sešitých kožichů, které se zabily na zvířatech.

Od Koperníkovy doby se Země točí kolem Slunce, zatímco dříve to bylo naopak, protože to tak chtěl papež.

Odysseus se zastavil u těch..., co jim vydloubl ty oči.

Oheň se vylepšoval a v dnešním období je už úplně jiný než v minulé době.

O historii Řecka moc nevím, protože oni o naší také ne.

O Kleopatře nic nevím, protože mi na ten film už nezbyl lístek.

Olymp je domov důchodců pro řecké bohy.

O našem městě je zmínka již ve 13. stol., kdy si zde lehlo popelem.

Opice se vzpřímila, aby si v minulosti rozuměla s lidmi.

Oř byl rychlý kůň pro orbu.

Otroci projevovali svou nenávist k otrokářům tak, že když dozorce nebyl na poli, lámali motyky.

Otrokáři plahočili své otroky na zbídačelých polích.

Papež, aby Husa vyhnal, vyhlásil na Prahu intervizi.

Papeži vždy sídlili v Římě. Z otce na syna žili v celibátu.

Papež nechtěl Jindřichu VIII. povolit rozvod s jeho dlouholetou mladou manželkou Kastilii Španělskou.

Parlamenty měly tu výsadu, že musely králi všechno odsouhlasit.

Pegas je kůň, který létá, protože se mu nechce tahat.

Petr Chelčický byl sedlák, který myslel a dovedl to napsat. Usadil se na statku a tam přemýšlel o svých myšlenkách.

Pikadorova věta.

Píseň se o svatém Václavu v minulosti zpívala v dobách zlých a pro národ nejtěžších. Například, když vjížděl král do města.

Po Brutovi zůstalo slovo brutální a po Nerovi nervózní.

Poddané obdarovával daněmi a pozemky.

Podle původních vrstev určují archeologové stáří nalezenců.

Pod většími městy šířily stoky nejen choroby, ale i páchnoucí nemoci.

Pohanský mongolský chán měl rád gin, a proto ho pojmenovali Džingischán.

Pokrok je něco, co směřuje krok za krokem od minulosti k budoucnosti.

Popravy byly na denním pořádku. Zemřelo nejen mnoho lidí nevinných, ale i vinných.

Poslední medvěd žil na Šumavě tak dlouho, až přestal zastřelením žít.

Po smrti Žižky uvedl husity Holík.

Postavil se do čela okenních defenestrací.

Potravu si obstarávali tak, že chodili žebrat.

Pračlověk se zahříval třením.

Pračlověk žil v jeskyni pod kamenem. Když pes uslyšel vůni kostí, přidružil se k němu.

Pravěk je období, o němž nejsou zachovány písemné zprávy, jenom filmy.

Pro naše předky bylo charakteristické to, že k výrobě nástrojů používali doby kamenné.

Proti Karlu IV. bojoval Ludvík z Bavor, ale spadl z koně, zabil se a navíc ho odstřelili.

Protože Libuše nechtěla sama vládnout, hledala u Přemysla muže. Toho využil Bedřich Smetana.

První dělníci měli malé platy, a tak sotva umírali hlady.

První lidé získávali oheň od blesků nebo když chytilo od lokomotivy.

Prvním, kdo začal jídlo jíst, byl člověk.

Prvním prezidentem naší republiky byl Tomáš Harik Masaryk.

První slovanské osídlení u nás nacházíme v učebnici.

První střetnutí Fridricha Pruského s Marií Terezií zůstalo bez následků.

První zemědělci se naučili obdělávat pole tím způsobem, že když to svině rozryla, tak se víc urodilo.

Před Římem zůstali sloni v čele s Hannibalem.

Přemyslovci vymřeli na nemoc zvanou zavraždění.

Příchod Evropanů míval pro ostrovany neblahé následky, protože poznali choroby a školu.

Při šturmu se bojovníci na hradbách střetli v nelítostné pitce.

Psohlavci měli papíry, na které psali dopisy králům.

Publius Ovidius Nato.

Pythagoras řekl mnoho vět, ale my se učíme jenom jednu.

Ranhojiči kromě toho, že hojili rány, dokázali už spravit i všelijaké vylomeniny.

Rašelina má svůj původ v tom, že někde padaly stromy a příroda přitom málo dýchala.

Renesanční malíři byli mistři stínu a tmy.

Richelieu byl kardinál, ale oblékal se většinou jako chlap.

Rytíři měli své erby, aby se poznalo, že nepřítel bodl do toho pravého.

Řečtí bohové žili jako hrdinové na řece Olympu. Tam také odcházeli do věčné penze.

Řekové a Římané pocházejí vlastně jedni od druhých.

Řekové byli veselí, jinak by si nevymysleli žádné komedie.

Řekové měli před námi tu výhodu, že se nemuseli učit o starých Římanech.

Římané patřili mezi válečné národy, a tak meč patřil k jejich dennímu chlebu.

Římská náměstí se jmenovala fóry a mohl si na nich každý říkat, co chtěl.

Sedláci bojovali za zrušení nevolnictví. Nejdříve zrušili nevolnictví a teprve potom práci.

Sedláci se bránili, ale museli. Kozina nemusel, protože nechtěl.

Schůze tajných katolíků byla ve vinici. Hlídal je hlídač, jehož klepání bylo varovné.

Skrčenci jsou lidé, kteří umírali vsedě.

Slavný řecký řečník Demosthenes měl vadu, že pořád mluvil.

Slováci bojovali proti Uherákům.

Soběslav II byl poražen a zemřel v cizině za Soběslavi.

Sofokles netušil, že se narodil a zemřel před naším letopočtem.

Sochy byly u Řeků svlečené. Některé měly listy a jiné už ovoce.

Sokol se používal k lovu zvěře tím, že seděl pánovi na ruce.

Sokrates se nazývá filosofem proto, že ho mnoho netrápilo, když ho otrávili.

Sparťané se v Thermopylách bili tak vytrvale, že neopustili bitevní pole dříve, dokud nebyli všichni mrtví.

Sparta už tehdy proslula svými ligovými boji.

Společně také nazývali peníze talenty, protože je mohli vydělat jen talentovaní.

Spolek stejných mužů, kteří pili medovinu, se nazýval cech.

Staroegyptští faráři vyvolávali zatmění Slunce podfukem. Dělali to proto, aby udrželi a oklamali i tak ještě zatemnělý lid v temnotě.

Starověkých válek se zúčastnili také bohové. To už vidíme u Homéra.

Staří Egypťané, když byli unaveni životem, tak se zabalili do mumie a šli si odpočinout do pyramidy.

Staří Egypťané uctívali krokodýly jako posvatné a nikdo jim nesměl zkřivit ani vlas na hlavě.

Staří Indové spalovali své mrtvoly zaživa i s vdovami.

Staří Římané měli vlasy šedivé jako všichni staří lidé. Vymřeli proto, že se následkem stáří nemohli rozmnožovat.

Staří Sumerové měli písmo klikové.

Středověcí traktoristé orali jen dřevěnými pluhy.

Stříbro se odvádělo králi, který z něho razil grošíky a podobné tolary.

Sultán a vizír.

Své zbraně, když je přinesli na štítě, zanechávali synům. Když je neměli, tak vnukům.

Sysifos valil nahoru kámen a pak padal dolů.

Šibenice byly jen v civilizovaných zemích. Divoši popravovali jinak.

Tak lovili tím způsobem, že kolem sebe mávali kyjem.

Tělo pračlověka bylo zarostlé již méně, a tak se docela dobře poznalo, že člověk je člověk. Víme, že pralidé si hledali úkryt v jeskyních, kde měli příslušnou výzdobu.

Teta sídlila na Tetíně, Kazi na Kazíně a Krok na Krokodýle.

Tribuni lidu měli v parlamentu právo fetovat.

Trojský kůň byl vybudován ze dřeva a řeckých vojáků.

Třeba přišel do Anglie zdeformovat školství.

Tříkrálová dekorace.

Tři předchůdci revoluce ve Francii byli Jean, Jacques a Rousseau.

Turecko se založilo kolem úžin Dardanely a Fosfor.

U nás nevolnictví bylo zrušeno Josefem II., zvaným patentem.

Už soudy se za pravěku řešily palicí.

Válka růží - bojovali mezi růžemi.

V brnění nemohli rytíři chodit ani ležet, jen bojovat.

V dávných dobách byly lesy plné pralesů. Žili v nich mamuti, zubaři a jiná divá zvěř.

V dobách faraonů živí balzamovali mrtvé, potom to bylo naopak.

V době kamenné bylo dřevo úzkým profilem, ale pak už ne.

V době pobělohorské patřili mezi ničitele českých knih Koniáš a Mariáš.

Vědci objevili ptačí zkameněliny, které již nelétaly.

V Egyptě v minulých stoletích táhly karavany pouští, protože nebyl jiný dopravní prostředek, který by zemřel žízní.

Venkované schovávali husitské knihy pod parkety.

Ve Spartě právo orby přecházelo po smrti držitele obyčejně na nejstaršího syna. Když nebyl, dostal právo některý z mladších nebo docela cizí člověk.

Ve starém Řecku byli svobodnými občany ti, kteří neměli žádné děti.

Ve starém Řecku bylo vlastenecké cítění na takové výši, že účast na sněmech byla přísně dobrovolná.

Ve starém Římě kvetla nezřízená mravnost.

Ve starém Římě se mluvilo učeně. Každý uměl jenom latinsky.

Ve středověku dělali lidé všechnu dřinu ručně a děti se nesměly ženit.

Věštec byl člověk, který věštil budoucnost. Nevěděl jenom, co se stane jemu.

Ve vaně vykřikl: "Heureka!", když se koupal a našel ve vaně mýdlo.

V hradních komnatách bývalo zima, a tak se raději pořád válčilo.

Vládce bohů Zeus měl ženu, která se jmenovala Zeusová.

Vládl tam Lájoš Pošuk.

V Mezopotámii už uměli stavět odůvodňovací kanály.

V některých hradech byly cely, do kterých odsouzence zazdili zaživa. Potravu jim podávali přes malý otvor. Když odsouzenec žil, vrátil nádobu prázdnou. Když vrátil nádobu s potravou, tak to znamenalo, že zemřel.

V neolitu žena ztrácela na váze.

Vojtěch přivedl vzpouzejícího se zubra na hrad. Kníže se velmi podivil uhlířově statečnosti a tu Vojtěch, aby dokázal svou sílu, jedním rázem usekl mu hlavu. Za ten čin obdržel ode všech přítomných hodně chvály a obdivu.

Voraři dělali to, že vorali.

V pravěku byl lov na ně kolektivní. Slabší jedinci sloužili jako návnada.

V prvních manufakturách dělal třeba jeden člověk jehly a druhý dírky.

V pyramidě bydlel dříve jenom jeden člověk. Proto se už dnes nestaví.

V Římě často vybuchovali otroci.

Vykopávky nás seznamují s tím, jak naši předkové žili a rozbíjeli nádoby.

Vykopávky se v Řecku kopou dále, jinak by se o nich přestalo mluvit.

Vymřeli po vřetenu.

Vymřel pro kraslici.

Vynálezcem mořeplavby byl Noe.

Vynalezli vozovou hradbu, kterou si obtáčeli kolem těl.

Vyšehrad byl podle pověsti nejstarší sídliště pro přestárlé Přemyslovce.

Vývoj člověka trval dlouho, ale ještě ani dnes není každý člověk lidský.

Dějiny starověku jsou zajímavé také tím, že kromě Piláta si nikdo nemyl ruce.

Dříve se u nás rozprostíraly všude hluboké pralesy. Proto se děti nedostaly do školy.

Jeskyně vznikaly nejčastěji působením vody nebo pračlověka s medvědem.

Když muži ubili mamuta, všechno se shromáždilo a ženy začaly jíst.

Když tak sedím ve třídě, říkám si, jak dobře bylo lovcům mamutů v beztřídní společnosti.

Lovci mamutů byli chudí. Samá kost. Mamuta ubili kameny a veselým křikem. O tom, že u nás žili, svědčí nákresy ve školních učebnicích.

Mamut žil i na našem uzemí. Proto rychle vymřel.

Mamuti bývali tak velicí, že na jejich lov musela jít celá mamutí skupina. Jinak by je bez dobře organizovaného kolektivu neuhnali.

Mumie je uzený panovník.

Na utváření zemské kůry se podíleli ptáci a žížaly.

Naši předkové své nepřátele zabíjeli, protože je nemohli uživit.

Než země nabyla dnešní tvárnosti, pošla dlouhotrvajícím vývojem.

Občas některý mamut na své lovce zatroubil dlouhým ohonem.

Ohněm si dávali předkové znamení, že mají kopec.

Poučení z Troje je, že nemáme vpouštět koně.

Prvobytní obyvatelé rozdělávali oheň tak, že nejdříve vykřesali jiskru údery kámen o kámen a pak rozdělali oheň starými novinami.

V dávných dobách žila tak velká zvířata, že se nám nedochovala ani jejich fotografie. Největší bylo to zvíře, které nejvíce narostlo.

Věda nezvratně dokázala, že lidi nikdo nestvořil ani nevynalezl. Dělají se od pradávna sami.

Vyhynulá zvířata žijí jenom v muzeu.

Vyvřeliny jsou pozůstatky dřívějšího vyvařování zeměkoule.

Významní hradní pánové dostali od krále na starost hrdelní právo. To bylo právo a výsada vyrábět ozdoby na krk.

Základem společnosti Slovanů byla hospoda.

Zákon o zemské přitažlivosti platil i před jeho objevením.

Založení Říma se skladá z pověstí.

Založil Mezinárodní den učitelstva.

Zanechal po sobě trvalou památku v pojmenování naší školy.

Za Tatary se ozýval nářek raněných a mrtvých.

Z doby kamenné se k nám dochovalo uhlí. Říkáme mu kamenné proto, že si je dáváme do kamen ohřát a popel zase odnášíme do popelnice

Ze starověku se učení opravdu učili, a to zpaměti. Proto byli učení.

Zeus byl považován za prapůvodce všeho možného.

Zeus měl sestru Diu. Byla jeho druhým pádem.

Získání ohně znamenalo pro člověka mnoho. Mohl si pořádně posvítit na svého souseda.

Z lesa vyběhla na koni Vlasta a vlastnoručně spatřila spoutaného vladyku Ctirada.

Známá je pověst o Krakonošovi a jeho třech dcerách.

Z římských otroků nejdříve povstali aligátoři.

Ženy měly na práci dělat oheň a svlékat kůži. Život v tlupě byl pro pralidi výhodou, protože se jim v ní pěkně pralo o zvěřinu

Ženy se šlechtily zuby na provázku ze šlach kolem krku.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře