Plastová okna

0

Rozměry plastových oken jsou dány výrobními možnostmi výrobce oken, kterého si zvolíte. Je třeba brát v potaz doporučené maximální rozměry kvůli zatíženosti okenního pantu či kování.

Velikosti jednokřídlých oken

Jednokřídlé okno minimální velikost: 450 x 480 mm
Jednokřídlé okno maximální velikost: 1500 x 1600 mm

Velikosti dvoukřídlých oken

U štulpových oken je doporučená maximální velikost 2500 x 1600 mm.
U plastových oken se sloupkem je maximální velikost 3000 x 1600, minimální rozměr je definován praktičností na 1100 mm.

Velikosti trojkřídlých oken

Maximální velikost trojkřídlých oken je doporučován rozměr 3500 x 1600 mm.

Montáž plastových oken by se měla řídit v souladu s normou ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Norma ČSN 746077 určuje požadavky k provádění včetně návrhů a kontrol pro stavbu i montáž oken, okenních sestav a dveří. Tato doporučení jsou platná pro novostavby, přestavby, výměny oken i pro plastová střešní okna. U budov, které jsou klasifikovány jako kulturní památky nebo jsou umístěny v památkových rezervacích či zónách je nutno postupovat individuálně.

Rozměry plastových oken jsou také dány technologií výrobce oken a ne každý výrobce zvládne maximální rozměry oken. Je nutno brát v potaz i estetický a praktický rozměr, kdy pro velké dvoukřídlé okna není lepší zvolit variantu tříkřídlou, případně obráceně.

Jak změřit okno?

Rozměry okna se stanovují podle venkovního rozměru okenního otvoru. Vždy se měří od boku k druhému a v závislosti na tloušťce omítky se přičte na každou stranu 5-15mm.
Pro výšku okna se stanovuje rozměr od horní části okenního otvoru (+5mm pro založení okna) pro spodní úvrať je nutné počítat s parapetem a je lepší se domluvit se stavební firmou, která bude montáž provádět.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře