Český snář ~ výklad snů

a . b . c . d . e . f . g . h . i . j . k . l . m . n . o . p . q . r . s . t . u . v . w . x . y . z

Růžový keř
Příjemná práce, příjemný život.
Abatyše
vidět v domě - velká změna
Abeceda
odříkávat - chybí ti představivost
Abeceda
psát - jsi chytřejší, než dáváš najevo
Abeceda
učit se jí - dokážeš se radovat i z maličkostí
Abeceda
vidět ji napsanou - bude z tebe úspěšný umělec
Abshint
nalévat - nehoň tak své přátele
Abshint
popíjet - prohýříš své dědictví
Adamovo jablko
Jíst ho - neduh tělesný.
Admirál
vidět, nebo mluvit s ním - obdržíš zprávu z ciziny
Advokát
objeví-li se - velká mrzutost, těžká starost
Advokát
vidět a mluvit s ním - velké rozepře, dej si pozor na řeč
Advokát
je-li v taláru - připrav se na ztráty
Advokát
být u něho v kanceláři nebo v soudní síni - velká mrzutost, těžká starost
Aeroplán
dočkáš se úspěchu, z kterého novou odvahu čerpat budeš
Afrika
klamem dáš-li se zlákat, zbloudíš, poslechni radši svůj zdravý rozum
Agát
s trním - prináší utrpení
Agát
v květu - slibuje slzy
Agent
Buď obezřetný.
Agent
vidět ho - dávej si pozor, neboť snadno můžeš škodu utrpět
Agent
agentem být - nikomu o sobě nic neprozrazuj
Akademik
čest a bohatství
Akát
lest se ti nevyhne
Akát
cítit vůni akátů - lstivé přátele máš okolo sebe
Akcie
vidět - budeš trpět nouzí
Akcie
vlastnit, akcionářem být - získáš nové místo a pravidelné příjmy
Akrobat
na hrazdě dodáva fyzickou sílu.
Aksamit
šaty z něho mít - povýšení, úřad
Aktovka
na stole - dávejte si pozor na vaše úspory.
Aktovka
v rukách neznámeho muže - odnáší to, co jste nejvíce chtěli
Akvárium
můžeš očekávat hádky a nepříjemnosti
Akvárium
s rybičkami - předpovídá příjemnou dovolenou
Alabastr
dar obdržíš, nebo budeš nucen sám dát
Alkohol
pít ho - nevěra tě bude trápit
Almužna
příjímat - špatné časy
Almužna
odmítat - pomluvy
Almužna
být bohatý a rozdávat - neklid v domě a mrzutosti
Almužna
pokud jsi chudý a rozdáváš - štěstí ohlašuje
Almužna
pokud jsi nemocen a rozdáváš - zhoršení nemoci i smrt.
Almužna
almužnu od někoho přijímat - do špatných poměrů upadneš, též ponížení
Almužna
almužnu odmítnout - pomluvy a nepříjemné záležitosti
Aloe
je-li rozkvetlá - vysokého věku se dožiješ
Amerika
tvoje předsevzetí jsou velice vzdálená
Ananas
budeš pozván na dobrou hostinu
Antonín(svatý)
Nebuď zkormoucen, jestliže jsi v lásce něco ztratil, všechno se v radost obrátí.
Archiv
velká ztráta
Armáda
Válčící - úspěch a bohatství. V zákopech - nemoci a obtíže. Na pochodu - buď ostražitým!
Autobus
dej na moudré řeči, veliký užitek
Autohavárie
může znamenat finanční krizi
Babička
dobrá ochrana
Bábovka
slavnost, kde se moc najíš
Baktérie
zmatené myšlenky
Balet
falešný přítel
Baletka
velká ztráta peněz
Balkón
nezastáváš takové místo, na jaké bys patřil
Balkón
vidět vysoko nad sebou - nezdar
Balkón
vidět sebe na balkóně stát - to, co dosáhneš, nebude mít trvání
Banka
vidět - nedůvěřuj každému, sic tě poučí špatné zkušenosti
Banka
být v bance - potíže a ztráty. Být v bance zaměstnán - dosáhneš, po čem toužíš
Banka
být v bance zaměstnán - dosáhneš, po čem toužíš
Bankéř
nemluv o svých starostech a strastech s jinými, ai nejlepší přítel ti v nich nepomůže
Baňky
sázet vidět – žaloba
Bariéra
dostaneš strach z překážek
Barikáda
oznamuje příchod přelomového období v citové sféře
Bárka
spouštět na vodu, plavit se v ní - menší cestování
Basista
Zpívat ho slyšet – hádka.
Bažantnice
Buď opatrným v podniku.
Bažina
bažinami se prodírat - zarmoucenost a náhlé ochuzení
Bělice
pojídat – pohroma některého údu těla
Beton
míchat - každou radost budeš muset zaplatit bolestí
Blesk
viděti - přináší informaci pro zlepšení finanční situace
Blít
dávit se - krátká nepatrná nemoc
Bludné cesty
Bez boje nenajdeš správnou cestu. Varuj se klamných nadějí.
Blýskavice
Netušíš klam.
Bob
trhat - zlé noviny, soudní oplétání, lži
Bob
jíst boby - hrozí ti neduh
Bob
v polévce - přináší větší sumu peněz
Bodnutí
včelou i jiné - čeká tě nepříjemnost
Boháč
s ním obcovat - zdar ve všem
Bonboniéra
Výhody v povolná, oblíbenost.
Borovice
vysoko urostlá - radost
Borůvky
trhat a pojídat - zrada v lásce
Borůvky
kupy borůvek -velké mrzutosti
Brnění
vojenský stav, též pocta
Brod
radost, dosažení cíle
Brokovnice
nabitou vidět - hádka ve společnosti
Brůna (masopustní maškara)
vidět - neočekávaný výdělek
Brusinky
trpělivostí se dočkáš jistě příjemných chvil
Brusle
varuj se lichocení
Brusle
jezdit na nich - marně se něčeho snažíš dosáhnout
Brusle
kolečkové brusle - ošizení
Cedit
Budeš mít štěstí
Cela
samota, opuštěnost
Celer
Jíst - užitek a radost ze štěstí tvých partnerů.
Cement
Hádky
Centnýř
potlačení
Cimbál
čeká tě veselá zábava, účast na veselce
Cín
pracuješ-li s ním - potěšení
Cisterna
nebezpečí, záhuba
Citera
získání vážnosti a úcty i v lásce
Cizinec
Vidět ho - získáš novou známost. Mluvit s ním - varuj se směšné domýšlivosti.
Cizoložství
Neshody v manželství. Milencům pak totéž v lásce. Též - nebezpečí ohně.
Cop
Dlouhý - pošpinění od přátel. Tobě-li někdo cop ustřihl - čeká tě ostuda. Ustřihneš-li však ty sám cop jinému - do ostudy cizích budeš zapleten.
Cukrárna
buď opatrný, někdo si tě chce sladkými řečmi získat
Cukr
vidět - lidé tě chtějí oklamat
Cukr
v bednách - pokrytec úlisností chce tvého přátelství dosáhnout
Cukr
jíst ho - neupřímnými slovy ke špatnosti budeš zlákán
Cukroví
Vidět - někdo tě různými návrhy bude chtít obalamutit. Jíst ho - tvé přání se vyplní a tvoje láska najde pochopení. V cukrárně kupovat - milé pozvání tě dojde.
Cvok
do boty ho vtloukat - mrzutost
Cypřiš
zármutek budeš mít
Časopis
číst ho - budeš podveden
Čelenka
nebuď pyšný a nezakládej si na přednostech, které nemáš
Čepec
vidět se v nočním čepci - menší starosti
Čepice
dát si ji na hlavu - svatba
Čepice
vidět ji - bolestné poučení
Černoch
Smutná novina. Též - nedostatkem peněz budeš trpět. Mluvit s ním - zpráva z daleka.
Česnek
jíst - menší nemoc v rodině
Česnek
zápach cítit- nepříjemná záležitost
Česnek
zelený růst vidět - potěcha
Čestný úřad
přijímat ho - pomluvy
Čibuk
slabá vůle ti mnoho bude škodit
Činži
platit - starost a bědování
Dalekohled
Štěstí, dobrá, spořádaná rodina
Damašek
Látka, šaty z ní mít - veselé časy.
Dámska společnosť
varuje před sliby, radši neslibujte a překvapte
Dásně
Rozbolavěné - rozepře a nesváry v domácnosti.
Děda
vlastního vidět - tvůj život se rozestře do velké dálky
Dědeček a babička
Všechny záměry se ti s rozumem podaří uskutečnit.
Dědictví
značná ztráta, ochuzení
Dědictví
učinit - spory v rodině
Dědoušek
cizí - dlouhý věk
Dehet
falešné předsudky a představy o tvé osobě
Děkan
proměna stavu
Dělová koule
velký zármutek tě očekává
Dělový člun
čeká tě změna, která tě příliš nepotěší
Demonstrace
Dej pozor, abys příliš neprojevoval svoje myšlenky a nálady.
Desky
Jakékoliv - nebezpečí.
Dešťovka
škoda, a potřeba pomoci
Detektiv
uškodí ti klam a podvody
Divit se
Zklame tě osoba, které jsi příliš důvěřoval.
Divoký
Člověk - nemilé věci. Též urážky a pokoření. Kachny divoké - neunikneš zklamání. Divoká zvěř - pronásledování nepřáteli.
Díž
Vidět - dočkáš se milého překvapení. Mísít v ní chléb - požehnání v domě.
Dláto
Dostaneš se kupředu přes všechny překážky a navzdory všem.
Dluhy
Dělat je, mít - vyhni se přátelům.
Doga
Pokousala-li tě, podvod a nepřátelství.
Dražba
Být přítomen - varuj se jakýchkoliv pletek. Sám ji provádět - onemocnění, starosti.
Drkotání
Slyšet - zcela jsitě se dostaneš do řečí.
Drn
trávy vyrývat - vynaložíš úsilí pro pocit krásy a i pořádku
Drozd
drž jazyk za zuby, chceš-li mít jistou budoucnost
Eso
vidět - štěstí v kartách nebo loterii
Eso
ztratit - zhoršení finančních poměrů
Eva (biblická postava)
nahou ji vidět - poznáš pěknou, ale podvodnou a prolhanou ženu
Exekuce
dostat exekuci - pomluva hrozí
Exekuce
mít v domě - radost v domě
Exekutor
sny o exekutorovi vždy štěstí v obchodování naznačují
Expres
vlak - návštěvy, noviny, vydání
Fanfára
Hleď si včas chránit domácnost před bídou, neboť se ti blíží nepříjemné dni.
Fara
stavění vidět bezstarostná budoucnost
Farář
S ním na faře mluvit - mrzutosti. Vidět jej s kuchařkou - radost a překvapení.
Fazole
sázet nebo zalévat - tvé přání se splní
Fazole
otrhávat - jsi dobrý posluchač
Fermež
natírat s ní - úraz
Fermež
přelévat nebo rozlít jí - varuj se nebezpečí
Frejířka
Podvod nebo mrzutost.
Fůra
vysoko naložená - obohacení.
Galerie
Nepatříš mezi ty, z jejichž středu si tvůj protějšek v lásce vybírá.
Hadice
Onemocníš a budeš velmi nešťasten. Ale nezoufej si, nic věčně netrvá.
Hádka
Pohroma v podniku, nespokojenost v manželství, též soudy.
Hadry
Svou pílí své postavení i majetek upevníš.
Hájovna
Štěstí, veselost, pozvání na svatbu.
Hanba
V nejhorší chvíli. Též nedbej na malichernosti.
Harmonika
hrát na ni - veselé časy
Hasiči
nabádá k opatrnosti ve všem
Házeti
nějakými věcmi - zneuctění
Hazuka
oblékat si ji - svatba
Hejsek
Potupa.
Helma
Na hlavě - změna postavení, nahodilá výpomoc v tísni.
Herec
Bavit se s herci - zklamání v lásce, též dobrodružství. Vždy nestálé živobytí znamená.
Heřmánek
trhat - úleva v nemoci
Heřmánek
pít ho - pevné zdraví
Hlasatel
klam
Hlásná trouba
nedůvěra
Hlídač
Viděti ho - zvyš opatrnost a dobře nezapomínej dveře zamykat!
Hliniště
Varuj se před velkou lehkomyslností.
Hlupák
Vidět ho - budou tě přesvědčováním chtít oklamat.
Hokynářka
klevety
Hořčice
Vidět ji - za sladkými řečmi nebývá vždy sladké srdce. Jíst ji - zarmoucení.
Hospoda
velká cesta
Hospodský
veselost, ale povážlivé stáří
Hostina
hoduješ-li ty sám - úspěch
Houby
Vidět i sbírat - pevné zdraví, dlouhý život. Jíst je - tvé přání se nesplní
Hovězí
Maso vidět - neuznání tvé obětavosti a nevděk.
Hrad
Ochrana i obdarování.
Hradní
Stráže - budou tě chtít přinutit k určitému činu.
Hranice
škody zaviněné přílišnou sebevědomostí
Hrbáč
peníze
Hrdlička
Vidět - mír v domě. Cukrování hrdličky slyšet - věrná láska.
Hřeblo
rozčílí tě hádka
Hříbě
Červené nebo převalí-li se na louce - smrtelný úraz, neštěstí. Bílé - smutek, úmrtí. Pěkné bujné, obyčejných barev - choroby se tě jen zřídka chytnou.
Hulán
Když projevíš lítost na svými chybami, žádej to směle i od jiných.