Přísloví o Bohu

0

Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě. (Latinské přísloví)

Bůh dal ořechy tomu, kdo nemá zuby. (Portugalské přísloví)

Bůh dává, aby člověk bral. (Rómské přísloví)

Bůh je nepřítelem pýchy. (Turecké přísloví)

Bůh je začátek i konec. (Ilyrské přísloví)

Bůh miluje spravedlivého a soudce pletkáře. (Ruské přísloví)

Bůh neopustí, kdo se na něj spustí. (České přísloví)

Bůh stvořil svět, Holandsko ale stvořili Holanďané. (Holandské přísloví)

Bůh ví, co dělat. (Haličské přísloví)

Bůh znal osla, proto mu nedal rohy. (Perské přísloví)

Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. (Šalamounovo přísloví)

Člověk má všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. (Šalamounovo přísloví)

Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. (Šalamounovo přísloví)

Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. (Šalamounovo přísloví)

Dal ti bůh štědře, užívej mírně. (České přísloví)

Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. (Šalamounovo přísloví)

Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. (Šalamounovo přísloví)

Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. (Šalamounovo přísloví)

Hlas lidu, hlas boží. (České přísloví)

Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. (Šalamounovo přísloví)

Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? (Šalamounovo přísloví)

Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. (Šalamounovo přísloví)

Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby – do srdce člověka tím spíš! (Šalamounovo přísloví)

Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. (Šalamounovo přísloví)

Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. (Šalamounovo přísloví)

Hospodinovou svící je duch člověka – vše, co je skryté, prozkoumá. (Šalamounovo přísloví)

Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. (Šalamounovo přísloví)

Host do domu – Bůh do domu. (Polské přísloví)

Host do domu, bůh do domu a hůl do ruky. (České přísloví)

Jednooký muž nikdy neděkuje bohu, dokud nepotká slepého. (Africké přísloví)

Kdo brzy vstává, tomu bůh pomáhá. (Mexické přísloví)

Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! (Šalamounovo přísloví)

Kdo ráno vstane, tomu Pán Bůh dá. (Polské přísloví)

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. (Gruzínské přísloví)

Když pánbůh dopustí i motyka spustí. (České přísloví)

Klam, pláč a předení vložil Bůh do ženy. (Latinské přísloví)

Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje. (České přísloví)

Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu. (Latinské přísloví)

Komu pánbůh přeje, toho učiní vdovcem. (Rómské přísloví)

Královo srdce je v Hospodinově ruce – jak vodní strouhu je směruje, kam chce. (Šalamounovo přísloví)

Kůň je Boží dar lidstvu. (Arabské přísloví)

Lidé myslí, Bůh řídí. (Člověk míní, Bůh řídí.) (Německé přísloví)

Modlete se k bohu, ale veslujte ke břehu. (Ruské přísloví)

Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. (Šalamounovo přísloví)

Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže. (Šalamounovo přísloví)

Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení má v modlitbě poctivých. (Šalamounovo přísloví)

Ochotný dárce se líbí bohu. (Německé přísloví)

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. (Židovské přísloví)

Pánbůh práci dal, a čert chuť do ní vzal. (Arménské přísloví)

Pánbůh se rozhodl potěšit chudáka: zahnal mu osla do lesa a pak mu ho pomohl najít. (Arménské přísloví)

Pomoz si a bůh ti pomůže. (České přísloví)

Pro jednoho nevěřícího se brány mešit všech nezavřou. (Perské přísloví)

Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. (Šalamounovo přísloví)

Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní. (Staročeské přísloví)

Přijímat dary je lidské, dávat je chudým je božské. (Latinské přísloví)

Slyšící ucho, vidoucí oko – obojí učinil Hospodin. (Šalamounovo přísloví)

Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. (Šalamounovo přísloví)

Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do ní se propadne. (Šalamounovo přísloví)

V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. (Šalamounovo přísloví)

Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život. (Šalamounovo přísloví)

Vzduch – boží duch. (České přísloví)

Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. (Šalamounovo přísloví)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře