Pranostiky

0

Pranostiky na leden

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Častý déšť v lednu mrví hojně kněžskou oboru (hřbitov).

Dobrá sanice, koňská smrt.

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

Holomrazy? Úrody vrazi.

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Leden jasný, roček krásný.

Leden studený, duben zelený.

Lednová zima i na peci je znát.

Lednový déšť z pecnu odkrajuje.

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.

V lednu málo vody? Mnoho vína, mnoho vody? Málo vína.

V lednu mráz? Těší nás; v lednu voda? Věčná škoda.

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.

Suchý leden, mokrý červen.

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Když je leden bílý, je sedlákovi milý.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Jak na Nový rok, tak po celý rok. 1. ledna

Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. 1. ledna

Na Nový rok déšť? O velikonocích sníh. 1. ledna

Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok. 1. ledna

Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná. 1. ledna

Na Nový rok o slepičí krok. 1. ledna

Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný. 1. ledna

Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen. 1. ledna

Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit. 1. ledna

Na Nový rok, do zimy skok. 1. ledna

Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá. 2. ledna

Když Makary pohodný, září bude chladný. 2. ledna

Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné. 3. ledna

Svatá Ida, ta dne přidá. 4. ledna

Na Jména Ježíš? Ke kamnům nejblíž. 5. ledna

Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce. 5. ledna

Na tři krále o krok dále. 6. ledna

Tři králové mosty staví, nebo je boří. 6. ledna

Na Tři krále mrzne stále. 6. ledna

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. 6. ledna

Na Tři krále mnoho hvězd? Urodí se hodně brambor. 6. ledna

Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice. 6. ledna

Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění. 6. ledna

Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci. 6. ledna

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. 6. ledna

O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu. 7. ledna

Na svatého Knuta přichází zima krutá. 7. ledna

O svatém Erhartu zima zebe do nártu. 8. ledna

O svatým Baziliši zima všudy čiší. 9. ledna

Na svatého Hygina pravá zima začíná. 10. ledna

Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti. 10. ledna

Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil. 14. ledna

Svatý Hilarus? Vyndej saně, schovej vůz. 14. ledna

Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den? Dobrý rok; větrný den? Mokrý rok. 15. ledna

Na svatého Marcela zima leze do těla. 16. ledna

Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned. 17. ledna

Na svatého Priska pod saněmi píská. 18. ledna

Na svatého Knuta přichází zima krutá. 19. ledna

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 19. ledna

O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. 20. ledna

Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout. 20. ledna

Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne. 20. ledna

Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána. 20. ledna

Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda). 21. ledna

Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. 21. ledna

O svaté Anežce od kamen se nechce. 21. ledna

Vincence slunečnost dává vína hojnost. 22. ledna

Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce. 22. ledna

Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína. 22. ledna

Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný. 22. ledna

Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny. 22. ledna

Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy. 22. ledna

Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence. 22. ledna

Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu. 22. ledna

Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je. 24. ledna

Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého. 25. ledna

Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati. 25. ledna

Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje. 25. ledna

Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti. 25. ledna

Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé. 25. ledna

Na svatého Pavla pohoda? Jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. 25. ledna

Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí. 25. ledna

V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci. 25. ledna

Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok. 25. ledna

Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok. 25. ledna

Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše. 25. ledna

Na svatého Pavla pohoda? Jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst. 25. ledna

Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima). 25. ledna

Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. 26. ledna

Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví. 28. ledna

Na Saleského Františka meluzína si často zapíská. 29. ledna

Pranostiky na únor

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.

Únor bílý? Pole sílí.

Únor? Úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.

Únorová voda? Pro pole škoda.

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

V únoru sníh a led? V létě nanesou včely med.

Teplý únor? Studené jaro, teplé léto.

Co si únor zazelená? Březen si hájí; co si duben zazelená? Květen mu to spálí.

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. 2. února

Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet. 2. února

Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 2. února

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 2. února

Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce. 2. února

Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není. 2. února

Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá. 2. února

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 2. února

Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve. 2. února

Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!. 2. února

Na Hromnice jasná noc? Bude ještě mrazů moc. 2. února

Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len. 2. února

Panenka Maria hromničná čistá? Úroda jistá. 2. února

Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jen tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil. 2. února

Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti. 2. února

Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice. 2. února

Tmavé Hromnice? Sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost. 2. února

Pošmourný Hromnice? Sedlákům milý velice. 2. února

O Hromnicích zamračeno? sedlákovi spomoženo. 2. února

Na Hromnice? Chumelice, netrvá pak zima více. 2. února

Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou. 2. února

Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko. 2. února

O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy. 2. února

Na Hromnice? Půl zimnice? Půl píce. 2. února

Na Hromnice zima s létem potkala se. 2. února

Na Hromnice vezmi dvě kabanice. 2. února

Na Hromnice? Skřivánek přes hranice. 2. února

Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok. 2. února

Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 2. února

Na Hromnice? sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji. 2. února

Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá. 2. února

Přejdou Hromnice? Konec sanice. 2. února

O Hromnicích déšť? Na jaře sníh; o Hromnicích sníh? Na jaře déšť. 2. února

Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. 2. února

Zelené Hromnice? Bílé velikonoce. 2. února

Na Hromnice husa po vodě? Na velikonoce po ledě. 2. února

Na Hromnice kalužky? Ukázka na jabka a hrušky. 2. února

O hromnicích teplo? Medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne? Medvěd bourá boudu. 2. února

Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. 2. února

Na Hromnice kopalinky? Uschovávejte obědinky. 2. února

Na Hromnice o hodinu více. 2. února

Na Hromnice půl krajíce a půl píce. 2. února

Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. 3. února

Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 3. února

Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje. 3. února

Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len. 3. února

Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len. 3. února

Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory. 3. února

Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 4. února

O svaté Veronice bývá ještě sanice. 4. února

Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. 5. února

Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. 5. února

O svaté Dorotě uschne košile na plotě. 6. února

Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. 6. února

Svatá Dorota? Sněhu forota. 6. února

Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. 6. února

Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory. 6. února

Svatý Radko? Na poli hladko. 7. února

Svatá Apolena v mlhu je často zahalena. 9. února

Svatá Apolena bývá v mlze zahalena. 9. února

O svaté Šcholastice navleč si rukavice. 10. února

Svatá Eulalie? Se střech se lije. 12. února

O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří. 13. února

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 14. února

Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka. 14. února

Svatý Valentínek? Jara tatínek. 14. února

O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 16. února

Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek. 16. února

O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. 18. února

Masopust na slunci? Pomlázka u kamen. 20. února

Masopust na slunci? Pomlázka v senci. 20. února

Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní. 20. února

Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito. 20. února

Konec masopustu jasný? Len krásný. 20. února

Krátký masopust? Dlouhá zima. 20. února

Na ostatky lužky? Budou jabka, hrušky. 20. února

Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 20. února

Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu. 20. února

Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len. 20. února

Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude. 20. února

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 21. února

Suchý půst? Úrodný rok. 21. února

Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy. 22. února

Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá. 22. února

Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není. 22. února

Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá. 22. února

Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní. 22. února

Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád. 22. února

O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není. 22. února

Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. 22. února

Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje. 22. února

Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned. 24. února

Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned. 24. února

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 24. února

Svatý Matěj boří mosty, nebo staví. 24. února

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 24. února

Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí. 24. února

Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje. 24. února

Na svatého Matěje do závěje naleje. 24. února

Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. 24. února

Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje. 24. února

Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti. 24. února

Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád. 24. února

Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu. 24. února

Matěja? k vesnu náděja. 24. února

Matěja? k létu naděja. 24. února

Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé. 27. února

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. 28. února

Pranostiky na březen

Březen? za kamna vlezem.

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

V březnu vítr břízy fouká.

V březnu vítr, v dubnu déšť? pak jistě úrodný rok jest.

Březnové slunce má krátké ruce.

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Studený marec, mokrý máj? bude humno jako ráj.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

Březnového prachu za dukát lot.

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

V březnu prach a v dubnu bláto? sedlákovi roste zlato.

V březnu prach? jistý hrách.

Březen bez vody? duben bez trávy.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj? bude v stodole ráj.

Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží.

Mnoho dešťů březnových? hubené léto.

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.

Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Březnové mlhy? za 100 dní déšť.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 1. března

Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje. 1. března

Eudoxie příznivá, ale blátivá. 1. března

Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní. 3. března

Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout. 3. března

Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá. 6. března

Svatá Felicita sníh z polí odmítá. 6. března

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 7. března

Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. 7. března

Na svatého Františka déšť? neurodí se brambory. 9. března

Čtyřicet mučedníků? čtyřicet mrazíků. 10. března

Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků. 10. března

Podle čtyřiceti budeš Petra míti. 10. března

Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře. 12. března

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. 12. března

Na svatého Řehoře svačina se vyoře (je delší den a tedy třeba svačit). 12. března

Na svatého Longina práce v poli začíná. 15. března

Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc. 17. března

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 19. března

Josefova širočina ničí poslední ledy. 19. března

Svatý Josef přichází na led s pantokem. 19. března

Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí. 19. března

Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou. 19. března

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. 19. března

Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. 19. března

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. 19. března

Na svatého Josefa sníh? urodí se hojně bílého jetele. 19. března

Svatého Josefa vítr z Moravy? bude hodně trávy; a když z polské strany? bude zrní i slámy. 19. března

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok. 19. března

Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda. 19. března

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. 19. března

Na svatého Jáchyma skončila se už zima. 20. března

Za rovnodenní větry nelení. 21. března

Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti. 21. března

Na Kazimíra pohoda? na brambory úroda. 22. března

Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč. 25. března

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. 25. března

Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal. 25. března

Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí. 25. března

Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání. 25. března

Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež. 25. března

Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok. 25. března

Matička boží kuželíček složí. 25. března

Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci. 27. března

O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu. 30. března

O svaté Balbíně je už po zimě. 31. března

Pranostiky na duben

Pranostiky duben V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.

V dubnu čas a panský kvas.

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

Mokrý duben a máj chladný? K sýpkám, senu přístup žádný.

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

Na mokrý duben? Suchý červen.

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

Dubnový sníh rodí trávu.

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

Mokrý duben? hojnost ovoce.

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

Duben hojný vodou? říjen vínem.

Jaký duben? takový říjen.

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.

Hrom v dubnu? dobrá novina, mráz květů více nepostíná.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

Co duben našetří, to květen spálí.

Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.

Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.

V dubnu hrom? nebojí se mrazu strom.

Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.

Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen. 1. dubna

Pomine Isidora, pomine i sever. 4. dubna

Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence. (bude hojná úroda). 5. dubna

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 5. dubna

Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina. 6. dubna

Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 6. dubna

Velký pátek deštivý? dělá rok žíznivý. 6. dubna

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 6. dubna

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 7. dubna

Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok. 7. dubna

Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem. 7. dubna

Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. 8. dubna

Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav. 8. dubna

Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude. 8. dubna

Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé. 8. dubna

Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší. 8. dubna

Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání. 8. dubna

Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde. 8. dubna

Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. 8. dubna

Jasné počasí o velikonocích? nastane léto o letnicích. 8. dubna

Na velikonoce jasno? bude laciné máslo. 8. dubna

Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. 8. dubna

Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok. 8. dubna

Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže. 11. dubna

Na Tiburcia se má už všecko zelenat. 14. dubna

O svatém Anselmě semeno do země. 21. dubna

Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky. 23. dubna

Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu. 23. dubna

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce. 23. dubna

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 24. dubna

Jiří a Marek? mrazem nás zalek. 24. dubna

Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves. 24. dubna

Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. 24. dubna

Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava. 24. dubna

Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky. 24. dubna

Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak). 24. dubna

Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet. 24. dubna

Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč. 24. dubna

Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob. 24. dubna

Před Jiřím sucho, po něm mokro. 24. dubna

Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo. 24. dubna

O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost. 24. dubna

Jasný Jiří? pěkný podzimek. 24. dubna

Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm. 24. dubna

Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. 24. dubna

Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz. 24. dubna

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 24. dubna

Na svatého Jiří rodí se jaro. 24. dubna

Jiří s teplem, Mikuláš s pící. 24. dubna

Jiří a Marek? mrazem nás zalek. 25. dubna

Svatého Marka deštivo? sedm týdnů blátivo. 25. dubna

Po teplém Marku se často ochlazuje. 25. dubna

Na svatého Marka, brambor plná řádka. 25. dubna

Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní. 28. dubna

Pranostiky na květen

Sníh v máji? hodně trávy.

Studený máj? v stodole ráj.

Suchý březen, chladný máj? bude humno jako ráj.

Suchý březen, mokrý máj? bude humno jako ráj.

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

V máji vlhko, chladno? bude vína na dno.

Mokrý máj? v stodole ráj.

Mokrý máj? chleba hoj.

Májová vlažička? naroste travička; májový deštíček? poroste chlebíček.

Májová kapka platí dukát.

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Deštivý květen? žíznivý říjen.

V květnu vrtel dešťa? hrstka bláta.

Májová voda vypije víno.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Suchý květen? Mokrý červen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

Bujný květ? Plný úl.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno. 1. května

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno. 1. května

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena. 1. května

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. 1. května

Filipa Jakuba mráz? to obilí plný klas. 1. května

Filipa Jakuba déšť? to zlá zvěst. 1. května

Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek. 1. května

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje. 1. května

Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí. 1. května

Svatý kříž? ovcí stříž. 3. května

Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk. 4. května

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. 4. května

Déšť svatého Floriána je ohňová rána. 4. května

Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven. 8. května

O svatém Mamertu zima je po čmertu. 11. května

Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. 11. května

Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu. 14. května

Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta. 14. května

Pan Serboni pálí stromy. 14. května

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. 14. května

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. 14. května

Pakrác Urban bez deště? hojnost vína. 14. května

Déšť svaté Žofie švestky ubije. 15. května

Žofie vína upije. 15. května

Svatá Žofie políčka často zalije. 15. května

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá. 16. května

Urban bývá studený pán. 25. května

Pohoda na Urbana? pro sedláka vyhraná. 25. května

Ubran krásný, vyjasněný? hojným vínem nás odmění. 25. května

Na Urbana pěkný, teplý den? bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho? bude míti vína mnoho. 25. května

Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně. 25. května

Pankrác a Urban bez deště? hojnost vína. 25. května

Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude. 25. května

Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má. 25. května

O svatém Duše choď ještě v kožiše. 27. května

Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu. 27. května

Déšť o letnicích? slunce na Boží tělo. 27. května

Na svatého Ducha bláto? bude laciné mláto. 27. května

Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita. 27. května

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu. 28. května

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena. 28. května

Pranostiky na červen

Chladný květen, červen vlažný? je pro sýpky, sudy blažný.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.

Červen studený? sedlák krčí rameny.

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Červen mokrý a studený? bývají žně vždy skaženy.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Jaký červen, takový i prosinec.

Červnové večerní hřmění? ryb a raků nadělení.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Červen stálý? prosinec dokonalý.

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Červen červený jako z růže květ.

Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok. 1. června

O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. 1. června

Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. 3. června

Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. 5. června

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. 6. června

Když prší na Medarda namokne každá brázda. 8. června

Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. 8. června

Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. 8. června

Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. 8. června

Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 8. června

Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 8. června

Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. 8. června

Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. 11. června

O svatém Barnabáši bouřky často straší. 11. června

Plačtivý Barnabáš? úroda na vinicích. 11. června

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 12. června

Na svatého Antonína broušení kos započíná. 13. června

Déšť na Víta? špatná budou žita. 15. června

Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. 15. června

Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. 15. června

Svatý Vít dává trávě pít. 15. června

Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. 19. června

Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže. 19. června

Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš. 19. června

Na svatého Aloise, poseč louku neboj se. 21. června

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. 23. června

Na svatého Jána otvírá se k létu brána. 24. června

Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. 24. června

Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele. 24. června

Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání. 24. června

Do Jana Křtitele nechval ječmene. 24. června

Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě. 24. června

Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok. 24. června

Panuje-li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu. 24. června

Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. 24. června

Svatý Jan Burian mlátí bez cepů (krupobití). 26. června

Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří. 27. června

Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá. 27. června

Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně. 27. června

O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší. 29. června

Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub. 29. června

Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. 29. června

Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel. 29. června

Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. 29. června

Pranostiky na červenec

Když dne ubívá, horka přibívá.

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Slunce peče? déšť poteče.

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Co červenec neuvaří? srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!.

Jaký červenec, takový leden.

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Červenec? úrody blíženec.

Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Co červenec končí, srpen začíná.

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. 2. července

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. 2. července

Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší. 2. července

Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není. 2. července

Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není. 2. července

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. 4. července

Na Prokopa promokne kdekterá kopa. 4. července

Svatého Prokopa den, nešťastný den. 4. července

Svatý Prokop kořen dokop. 4. července

Svatý Prokop, zelí okop!. 4. července

Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí. 6. července

Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane. 8. července

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří. 10. července

Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. 10. července

Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí. 13. července

Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší. 13. července

Svatá Markyta hodila srp do žita. 13. července

Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita. 13. července

Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!". 13. července

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. 13. července

Ženci na pole, včely s pole. 13. července

Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce. 15. července

O svatém Kamilu slunce má největší sílu. 18. července

Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. 19. července

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. 20. července

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. 20. července

Na proroka Daniele nalije též do mandele. 21. července

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá. 21. července

V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává. 22. července

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. 22. července

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, půjdou hodně kupci na len.. 22. července

Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. 22. července

Na svatého Filipa ječmínek se oklípá. 22. července

Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. 23. července

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně. 25. července

Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. 25. července

Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje. 25. července

Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce. 25. července

Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce. 25. července

Parno o Jakubě, zima o vánocích. 25. července

Na Jakuba? kobzolí průba. 25. července

Do Jakuba zelíčko? po Jakubu zelí. 25. července

Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. 25. července

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně. 25. července

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy. 25. července

Z které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka. 25. července

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy. 26. července

Jakub načeše, Anna napeče. 26. července

Svatá Anna? chladna z rána. 26. července

Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!. 26. července

O svaté Anně žitečka se nažne. 26. července

Svatá Anna žito žala. 26. července

Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu. 26. července

Od svatýho Ignáca léto se obracá. 31. července

Pranostiky na srpen

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

V srpnu mlhy na výšinách? jistá voda, když v nížinách? to pohoda.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Když pálí srpen,bude pálit i víno.

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Moc hub srpnových? moc vánic sněhových.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Na Dominika parna? mrva marná. 4. srpna

Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše. 4. srpna

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. 7. srpna

Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů. 10. srpna

Svatý Vavřinec? první podzimec. 10. srpna

Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. 10. srpna

Do svatého Vavřince nechval pšenice. 10. srpna

Vavřincův déšť? myší úroda. 10. srpna

Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště. 10. srpna

Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. 10. srpna

Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. 10. srpna

Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim. 10. srpna

Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. 15. srpna

Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě. 15. srpna

Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. 16. srpna

Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. 16. srpna

Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. 16. srpna

Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu. 16. srpna

Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 18. srpna

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. 23. srpna

Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 24. srpna

Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. 24. srpna

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. 24. srpna

Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. 24. srpna

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!. 24. srpna

Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více. 24. srpna

Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. 24. srpna

Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný. 24. srpna

O svatém Augustinu léto opouští krajinu. 28. srpna

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 28. srpna

Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. 29. srpna

Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati. 29. srpna

Stětí svatého Jana, přestávají již parna. 29. srpna

Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. 29. srpna

Pranostiky na září

Teplé září? dobře se ovoci i vínu daří.

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.

Na dešti v září rolníků moc záleží.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Zářijová slota? hrstka deště, fůra bláta.

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

Bouřka v září? sníh v prosinci.

Bouřky v září? na jaře mnoho sněhu.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Teplé září? říjen se mračí.

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.

Babí léto? léto na odchodě.

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Divoké husy na odletu? konec i babímu létu.

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.

Září jezdí na strakaté kobyle.

Podzim na stakaté kobyle jezdí.

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Září, na léto jde stáří.

Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný. 1. září

Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje). 1. září

Jiljí jasný? podzim krásný. 1. září

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. 1. září

O svatém Jiljí jdou jeleni k říji. 1. září

V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací. 1. září

Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem. 1. září

Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý. 1. září

Na Štěpána krále je léta namále. 2. září

Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. 8. září

Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. 8. září

Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim. 8. září

Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá. 8. září

Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. 8. září

Narození Panny Marie, co má studenou krev, do země se zaryje. 8. září

Svatý Kříž? ovčí stříž. 14. září

Po svatém Kříži, podzim se blíží. 14. září

Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne. 15. září

Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne. 15. září

Svatá Ludmila deštěm obmyla. 16. září

Svatá Edita pilně podmítá. 16. září

Na Ludmily světice obouvej střevíce. 16. září

Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší. 21. září

Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše. 21. září

Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí). 21. září

Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle. 21. září

Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. 21. září

Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši. 21. září

Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše. 21. září

Svatý Mauricí dělá snětivou pšenici (kdo pro ni oře nebo ji sije). 22. září

Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice. 22. září

Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů. 22. září

Svatá Teklička maluje jablíčka. 23. září

Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. 26. září

Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána. 26. září

Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána. 27. září

Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána. 27. září

Přijde Václav? kamna připrav. 28. září

Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. 28. září

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 28. září

Na svatého Václava každá pláňka dozrává. 28. září

Na svatého Václava mráz nastává. 28. září

Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává. 28. září

Na svatého Václava bývá bláta záplava. 28. září

Svatý Václav zavírá zem. 28. září

Po svatým Václavu beranici na hlavu. 28. září

Na svatého Václava českého bývá vína nového. 28. září

Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí. 29. září

Svatý Michal z pole spíchal. (spěchal). 29. září

Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí. 29. září

Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 29. září

Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima. 29. září

Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima. 29. září

Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. 29. září

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. 30. září

Pranostiky na říjen

Teplý říjen? studený listopad.

Teplý říjen? studený únor.

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.

Teplé září? říjen se mračí.

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Po teplém září zle se říjen tváří.

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu? konec i babímu létu.

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.

Říjen když blýská, zima plíská.

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.

Mlhy v říjnu? sněhy v zimě.

Studený říjen? zelený leden.

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

V říjnu mráz a větry? leden, únor teplý.

Mrazy v říjnu? hezky v lednu; krásný říjen? studený leden.

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.

Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek. 1. října

Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. 2. října

Den Marie Orodovnice? první mrazíky. 2. října

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 3. října

Svatý František zahání lidi do chýšek. 4. října

Na svatého Placida slunce ohně nevydá. 5. října

O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. 8. října

Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima. 9. října

Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu. 9. října

Lednová zima i na peci je znát. 10. října

Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 15. října

Svatý Havel? devět počasí za den. 16. října

Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje. 16. října

Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol. 16. října

Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře. 16. října

Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý. 16. října

Déšť na Havla, déšť na vánoce. 16. října

Suchý Havel oznamuje suché léto. 16. října

Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. 17. října

Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje. 17. října

Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volny měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej. 18. října

Svatá Voršila jíní nasila. 21. října

Svatá Voršila zimu posílá. 21. října

Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala. 21. října

Svatá Voršila a Kordula? větry pohnula. 21. října

Svatá Voršila a Kordula? patronky větru. 21. října

Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje. 21. října

Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují. 21. října

Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá. 21. října

Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána. 23. října

Svatý Haštal? vymeť maštal. 26. října

Na Šimona, Judy kočka leze z půdy. 28. října

Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše. 28. října

Šimona a Judy? Tuhnou na poli hrudy. 28. října

Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy. 28. října

Šimona a Judy - zima je všudy. 28. října

Šimona a Judy? zima leze z půdy. 28. října

Šimona a Judy? kožich snese s půdy. 28. října

Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy. 28. října

Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá. 28. října

Pranostiky na listopad

Teplý říjen? studený listopad.

V listopadu hřmí? sedlák vesnou sní.

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Studený listopad? zelený leden.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.

Jaký listopad, takový březen.

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. 1. listopadu

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. 1. listopadu

Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto. 1. listopadu

Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. 1. listopadu

O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem. 1. listopadu

Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich. 1. listopadu

Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt. 1. listopadu

Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích. 1. listopadu

Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima. 1. listopadu

Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá. 1. listopadu

Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá. 1. listopadu

Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá. 1. listopadu

Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá. 1. listopadu

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 2. listopadu

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá. 8. listopadu

Svatý Teodor zasněží témě hor. 9. listopadu

Svatý Teodor? mrazy lezou z hor. 9. listopadu

Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá. 9. listopadu

Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima. 11. listopadu

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 11. listopadu

Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati. 11. listopadu

Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude. 11. listopadu

O Martině po ledu, o vánocích po blátě. 11. listopadu

Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě. 11. listopadu

Po svatém Martinu zima nežertuje. 11. listopadu

Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná. 11. listopadu

Na svatého Otmara nevidět komára. 16. listopadu

Svatá Alžběta se sněhem přilétá. 19. listopadu

Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je. 21. listopadu

Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. 21. listopadu

Svatá Cecilie sněhem pole kryje. 22. listopadu

Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.. 23. listopadu

Kateřina na ledě, vánoce na blátě. 25. listopadu

Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. 25. listopadu

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 25. listopadu

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 25. listopadu

Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení. 25. listopadu

Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu. 25. listopadu

Svatá Kateřina strčí housle do komína. 25. listopadu

Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. 30. listopadu

Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. 30. listopadu

Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje. 30. listopadu

Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok. 30. listopadu

Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý. 30. listopadu

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 30. listopadu

Pranostiky na prosinec

Studený prosinec? brzké jaro.

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.

Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.

Prosinec naleje a leden zavěje.

Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Jaký prosinec, takové jaro.

Jaký prosinec? Takový červen.

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.

Mnoho sněhu v prosinci? Mnoho ovoce a trávy.

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. 1. prosince

O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 3. prosince

Po svaté Baruši střez nosu i uší!. 4. prosince

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 4. prosince

Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy. 4. prosince

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. 4. prosince

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. 4. prosince

Na svatou Barboru saně do dvoru. 4. prosince

Svatý Mikuláš splachuje břehy. 6. prosince

Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 6. prosince

Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky. 6. prosince

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 6. prosince

O sv. Mikuláši snížek často práší. 6. prosince

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. 6. prosince

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 13. prosince

Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 13. prosince

Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. 13. prosince

Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 13. prosince

O svaté Albíně schovej se do síně. 16. prosince

Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 16. prosince

O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru. 17. prosince

O svatém Tomáši meluzína straší. 21. prosince

Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 23. prosince

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 24. prosince

Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové. 24. prosince

Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. 24. prosince

Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá. 24. prosince

Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý. 24. prosince

Tvrdo a jasno na Štědrý den? Úroda tvrdého zboží a hrachu. 24. prosince

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 24. prosince

Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. 24. prosince

Na Štědrý večer hvězdičky? Ponesou vajíčka slepičky. 24. prosince

Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno. 24. prosince

Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 24. prosince

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele. 24. prosince

Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína. 24. prosince

Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá. 24. prosince

Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný. 24. prosince

Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců. 24. prosince

Do vánoc není ani hladu, ani zimy. 25. prosince

Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti. 25. prosince

Lepší vánoce třeskuté než tekuté. 25. prosince

Mráz na Boží narození? zima se udrží bez proměny. 25. prosince

Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci. 25. prosince

Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích. 25. prosince

Zelené (černé) vánoce? bílá Velkonoc. 25. prosince

Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se. 25. prosince

Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. 25. prosince

Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou. 25. prosince

Zelené vánoce? bílé Velikonoce. 25. prosince

Vánoce v jeteli? Letnice ve sněhu. 25. prosince

Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček. 25. prosince

Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček. 25. prosince

Světlé hody? Tmavé stodoly, tmavé hody? Světlé stodoly. 25. prosince

Temná vánoční noc přinese světlé stodoly. 25. prosince

Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!. 25. prosince

Jasné vánoce? Hojnost vína a ovoce. 25. prosince

O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok. 25. prosince

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 25. prosince

Tmavé vánoce? Světlé stodoly. 25. prosince

Tmavé vánoce? Dojné krávy, světlé vánoce? Ponesou slepice. 25. prosince

Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje. 25. prosince

Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok. 25. prosince

Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně. 25. prosince

V neděli Božího narození? Teplá zima bez prodlení. 25. prosince

V pátek Božího narození? Tuhá zima bez prodlení. 25. prosince

Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito. 25. prosince

Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku. 25. prosince

Na Boží narození o bleší převalení. 25. prosince

Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 26. prosince

Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. 26. prosince

Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě. 26. prosince

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. 26. prosince

Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 26. prosince

Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje. 26. prosince

Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí. 26. prosince

Na Mláďátka když prší, osýpají se děti. 28. prosince

Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti. 28. prosince

Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci. 28. prosince

Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti. 28. prosince

O Mláďátkách den se omlazuje. 28. prosince

Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít. 28. prosince

Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory. 28. prosince

O Silvestru papeži snížek si již poleží. 31. prosince

Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. 31. prosince

Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje. 31. prosince

Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 31. prosince

Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku. 31. prosince

Mohlo by se vám líbit

Komentáře