Přísloví kanibalů

Člověk člověku Masoxem.

Griluj bližního svého.

Jazyk němého je lepší, než jazyk lháře.

Kde je život, tam je smrt.

Srdce svého nejez.

Starý člověk chutná po mladém.
Komentáře: Přísloví kanibalů