Trojúhelník - optický klam Trojúhelník popírající fyzikální zákony.

Komentáře Neexistujicí trojúhelník - optická iluze