Rudolf Steiner

0
Dr. phil. Rudolf Steiner (1861-1925) byl rakouský filosof promovaný v oblasti teorie poznání. Potom se do hloubky zabýval svobodnými zednáři, ilumináty a rosenkrucianem Johannem Wolfgangem Goethem. Od roku 1897 byl ve styku s Theosofickou společností (theosofie). Brzy se stal jejím čelným představitelem v Německu. Roku 1906 se stal velmistrem Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Roku 1913 se s theosofií rozešel, protože nebyl jako ostatně mnoho německých theosofu ochoten uznat Krišnamurtiho jako nového mesiáše. Místo toho založil Antroposofickou společnost. Říká se, že k založení došlo z podnětu O.T.O. V mnoha svých přednáškách a knihách se Steiner snažil aplikovat učení ezoteriky na nejrůznější oblasti každodenního života. Velkého významu dosáhly jeho představy o výchově, protože se staly zdrojem waldorfských škol a školek. Snad ještě větší je jeho vliv na medicínu: většina lidí zná dnes léky, které byly zhotoveny podle jeho receptur. V Herdecke dokonce existuje státem uznaná antroposofická nemocnice.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře