Lévi, Eliphas

0
Eliphas Lévi Lévi, Eliphas (1810-1875), vlastním jménem Alphonse-Louis Constant. Jeho pseudonym je hebrejským překladem jeho jména. Lévi se původně chtěl stát katolickým knězem a začal se v tomto směru také vzdělávat. V důsledku svých nekonvenčních názorů, porušování celibátu, tedy povinnosti kněze neženit se, ho církev z církevního úřadu vyloučila. Přesto se i nadále pokládal za kněze. Věnoval se esoterice a napsal na toto téma řadu knih. Měl důkladné znalosti o tisícileté tradici a také talent prezentovat ve svých knihách obtížná témata relativně srozumitelně a lehce. Snažil se také vnést řád do mnoha, zčásti si odporujících esoterických škol. Dosáhl tak značné proslulosti a stal se jedním z myšlenkových průkopníků okultismu. Právě on ostatně zavedl slovo okultismus do běžného jazykového úzu. Lévi sdílel osud mnoha moderních esoteriků a mágů: byla o něm šířena spousta pomluv a lží, jichž nezůstaly ušetřeny ani jeho biografie. Lévi měl styky s celou řadou esoterických, rosenkruciánských a zednářských organizací své doby. Některých z nich byl členem. Udržoval například kontakty se H. P Blavatskou a SRIA, organizací jež byla předchůdkyní Hermetického řádu Zlatého úsvitu. Největší vliv oblasti magie měla asi jeho kniha Dogme et Rituel de la Haute Magie (Dogma a ritual vysoké magie), která se dočkala též vydání v cizích jazycích (např v Německu vyšla v roce 1927 pod titulem "Transcendentální magie"). K reedici došlo v roce 1975. Kniha je rozdělena do dvou částí Dogma a Rituál. Každý svazek má 22 kapitol, přičemž všechny jsou přiřazeny k některému hebrejskému písmenu. Levi se takto pokusil, přiřadit 22 trumfů Tarotu 22 písmenům hebrejské abecedy. Spolu s Bulwerem-Lyttonem vyvolával Lévi ve svých knihách ducha Apollónia z Tyany. Anglický mág Aleister Crowley tvrdil, že je Léviovou reinkarnací. Přeložil také z francouzštiny do angličtiny jednu z jeho knih ("Klíč k velkým mystériím") jako práci pro dosažení gradu ve Zlatém úsvitu. Levi napsal ještě asi dvě stě dalších knih o esoterice a magii, většina však upadla v zapomenutí. Přesto existuje řada jeho knih v překladech do různých evropských jazyků.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře