Karma

0

Karma v indické a čínské filosofii představa, že každé jednání má nějaký účinek. Slovo karma pochází z indického jazyka sanskrtu a znamená "dílo". Ze světonázorového pohledu to znamená, že všechny skutky člověka v minulosti určují nevyhnutelně jeho budoucnost. Jejich důsledky nezaniknou ani smrti, naopak určují nadále osud duše. Z toho ovšem nelze usuzovat, že když se někdo narodil v bídě, si za svou situaci může sám pro své skutky v některém předešlém životě. Daleko častěji to jsou vznešené duše, které se rozhodly vzít na sebe bídu světa, aby mohly pracovat na jejím překonání.

Karma je určitě jedním z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitějším pojmem téměř všech náboženství indického subkontinentu. Její význam se během tisíciletí měnil, vždy však má něco společného s původním slovem pro "práci" a "dílo". Dnes se jí však trochu omezeněji myslí "náboženská a rituální práce". V raných dobách označovala karma v hinduismu jednoduše oběť, která byla přinášena bohům. V průběhu času získalo toto slovo, obzvláště v buddhismu, stále více morální význam. Označovalo se tak jednání člověka dobré i špatné, a důsledky, které má pro jeho současný a budoucí život. Pojem karma byl neoddělitelně spojován s myšlenkou z a s představou že co v tomto životě zasejeme, to v příštím životě sklidíme. Zákon karmy vede k tomu, že se člověk rodí stále znovu. Ani v hinduismu, ani v buddhismu neexistují výrazy "dobrá karma" nebo "špatná karma". To je vynález západních ezoteriků. Karma vystupuje mnohem spíše jako neutrální pojem, jako svého druhu přírodní zákon (mnoho hinduistů a buddhistů jej v ní také spatřuje) a přírodní zákony nemají žádné morální kvality. Úkolem člověka proto není shromaždovat "dobrou karmu" a vystříhat se "špatné karmy", dokonce ani sbírat jakoukoli karmu, aby tak byl přerušen cyklus opakujících se zrození. Novější indičtí filosofové a autority hinduistického a buddhistického náboženství vykládají karmu často také takto: Pro ně představuje schopnost člověka brát na sebe odpovědnost za své činy a vlastní život. Cílem proto má být přestat svalovat odpovědnost na Boha či ďábla, ale ovládat a řídit svůj vlastní osud.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře