Hermetické bratrstvo Luxoru

0

Hermetické bratrstvo Luxoru bylo založeno v polovině čtyřicátých let devatenáctého století v USA. Obsahově a organizačně vykazuje řadu podobností se svobodnými zednáři a rosenkruciány. Ordo Templi Orientis (O.T.O.) pokládá Hermetické bratrstvo Luxoru za jednoho ze svých předchůdců. Spoluzakladatel O.T.O. byl zároveň zasvěcencem Hermetického bratrstva.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře