Drahé kameny

0

Drahé kameny - drahokamy byly vždy pokládány za stejný kondenzát planetárního typu jako lidé a zvířata. Jedno jako druhé, a vše bez rozdílu dohromady, přitom tvoří nepostižitelné sféry světové harmonie. Drahé kameny - zářící krystaly - často i dražší než celá království, stály od nepaměti na samém vrcholu pyramidy hodnot starého světa. Magické vlastnosti drahých kamenů odjakživa zaujímají významné místo v kultu mystických analogií.

Svatozář tajemství a lidská chtivost umocnily pak jejich přitažlivost tisíckrát. Celé věky propracovaný systém astrálních vztahů v přímé návaznosti na symboliku, podanou v následujícím okultním přehledu několika tabulek, nás o celé věci nemůže nechat na pochybách. Vnořme se tedy nyní i my do této okouzlující hry barev a třpytu také. Seznamme se proto se symbolickými významy některých zvlášť magických kamenů tohoto druhu. Je s nimi navíc spojeno vskutku hodně romantických legend.

Králem všech je v prvé řadě diamant. Dle učení starých mystiků je zván kamenem Slunce, je dárcem ctnosti, statečnosti a přináší vítězství. Neslibuje však pražádných úspěchů člověku, který ho získá za peníze, a pokud se ocitne v rukou zločince, může proti němu dokonce popudit temné sily. Mělo se za to že tento vskutku královský drahokam nesmírné ceny zahání hříšné myšlenky, ale je bezmocný proti ďábelským svodům.

Magické drahokamy

Diamant s nazelenalým odstínem byl oblíben jako ochránce mateřství.

Rubín neboli červený spinel býval na východě ceněn výše, než diamant. Měl totiž magickou moc obracet duše k vysokým cílům, a mocným tohoto světa sliboval vítězství a hrdinské činy, prostým lásku i štěstí a změnou barvy je varoval před nebezpečím. V zemích východu se vždy těšíval veliké oblibě, nosil se tam na ochranu před oslepujícím sluncem pouští a i u nás v Evropě se věřilo, že podporuje činnost a rytmus srdce, posiluje krevní oběh a dává tělu sílu. Dětem a lidem s větším temperamentem se však nedoporučoval a byl jim dokonce zakázán, nebo svými účinky podporuje mocně sexuální touhy a erotický pud. Starci si jeho pomocí ulevovali v bolestech kříže.

Průzračně červený rubín chránil před nižšími démony a zlovolným kouzlem. Posiloval srdce, zaháněl stesk, navracel veselost a síly. Člověka od přírody zlého však prý dokázal proměnit ve skutečného zloducha.

Safír proslul jako nejušlechtilejší z drahokamů. Je znám též modrým mystickým kamenem Jupiterovým a kamenem mladých mnišek, a jako takový sliboval soustředěnost a čistotu duše v hodinách modlitby při spojení s Bohem. Upevňoval věrnost a čistotu ducha i těla, chránil před zradou i strachem a ochlazoval vášně. Avšak žena, která si chtěla podmanit milovaného muže, dávala mu pít z poháru "načichlého" právě mocí safíru.

Zvláštní kouzelnou mocí pak byl nadán asterický safír - safír star - s šesterou září. Jeho tři uprostřed se protínající stříbřité linie symbolizovali tzv. ideu ternaru, lidově řečeno víru, lásku a naději.

Hyacint neboli ušlechtilý zirkon, který prý ztrácí svůj lesk vždy před bouří, pomáhá od halucinací a melancholií. Nosívali jej zaklínači na ochranu proti zlým duchům. Tento temně rudý kámen však proslul i jako talisman kurtizán. V této funkci užívaný pak zabraňoval u žen nechtěnému početí.

Alexandrit odrůda chryzoberylu, měnící svou barvu podle osvětlení, ztělesňoval dvojitost krevního oběhu u člověka. Reguloval tvorbu krve, též krev čistil a posiloval a zpevňoval cévy. Nemá sice přímo starověkou tradici, neboť byl objeven teprve v polovině minulého století.

Tato tzv. sympatická medicína byla a dodnes je neoddělitelným odvětvím magie a její léčebnou sílu třeba přidružit síle okultní.

Smaragd zvaný Venušin kámen, přináší veselí a radost. Okultisté jej překřtili na "Isidin talisman", (Isis = Venuše). Odpovídal tak za podvědomé touhy člověka. Doposud jako minerál nedosáhl smaragd vrcholu své moci a jeho vývoj neustále pokračuje. Byl ochráncem námořníků a matek, sloužil jako prostředek prozření budoucích věštců a věštkyň a na krku ho vždy nosívali všichni, kteří hůř viděli a též trpívali zapomnětlivostí. Pokud byl tento vskutku antidémonický drahokam vsazen do ryzího zlata, bezpečně dovedl chránit před nespavosti, milostnými kouzly a prý i každou nákazou. Byl proto ordinován k ochraně čistoty duše i těla dospívajícím dívkám i chlapcům.

Sám císař Nero používal čočku, vybroušenou z velkého smaragdového krystalu, jako monokl. Smaragd umožňoval dosáhnout vysokého věku. Rozptyloval hypochondrii, měnil sny ve skutečnost a vyjevoval skryté myšlenky. Lidi narozené v září chránil před falešnými přáteli, ale nedokázal přemoci špatné vlastnosti svého majitele - mohl se totiž úplně takto rozpadnout a ztratit svoji kouzelnou moc.

Zlatý topas byl ve starých dobách označován za kámen projasnění a jako takový používán v boji s posedlostí a šílenstvím. Byl prostředkem proti nespavosti a uhranutí. Narozeným v měsíci listopadu přinášel lásku a věrnost, v květnu pak bujnou fantazii a bezdůvodný hněv. Byl to oblíbený talisman hedoniků. Upevňovat narušený optimismus a zostřoval chuťové pocity.

Tyrkys - všude se mu připisovali neobyčejně šťastné vlastnosti. Jeho hlavním posláním bylo snižovat vlivy nepřátelství, krotit spory a uklidňovat nespravedlivý hněv. Dobrým lidem sliboval pokoj a dostatek v domě, pro lidi zlé a nemorální se stával nesmiřitelným nepřítelem. Nošen na krku léčil žloutenku a zastavoval krvácení. Prochází mládím, zralostí a stářím právě tak, jako sám člověk. Jeho odstín se mění od bělavého až po zelený. Když člověku hrozí nebezpečí, stárne před očima, před nepohodou na krátko ztrácí lesk a nosí-li ho nevyléčitelně nemocný, tento kámen umírá!

Tmavá, kovově zbarvená odrůda hematitu který po vyleštění dostává barvu holubí krve, proslula jako talisman černokněžníků. Bez prstenu s hematitem na ruce by se žádný zaklínač neodvážil vyvolávat duchy. Kreslily se jím tajné znaky, magické kruhy. Lidem, kteří jsou "černému umění" vzdáleni, ochranu sice neposkytuje, ale ani jim nijak neškodí. Jeho pomocí se jinak též léčili vředy a choroby pohlavních a močových cest.

Akvamarin působil odedávna na svěžest a mladistvý vzhled pleti. Přinášel člověku přátelství a chránil čistotu duše i těla.

Zelenavě kropenatý amazonit navracel starcům rysy mládí, zpružňoval kůži a léčil nervovou vyčerpanost. Zvláštní aktivitu vyvíjel v sousedství nefritu.

Moc labradoritu je nám skryta, ale je o něm známo, že zesiluje sympatie k vidění a mystickým zjevením. Nosit ho je však nebezpečné. Vede k excentrickému jednání. Toho, kdo má při sobě labradorit a zabývá se magií, může potkat tragické překvapení.

K talismanům pak odedávna patřily: sluneční kámen avanturin, měsíční kámen adular.

Zlatavě lesklé krystalky prvního symbolizují radost, veselí, jasnost rozumu a ducha a chladný, matný svit tohoto druhého zase snivost, změkčilost a něžnost. Obměkčuje lidi příliš sebevědomé a neústupné. Je nebezpečný pro uzavřené a náladové povahy trpící chorobným viděním. Pomáhá prý při epilepsii a jaterní kolice. Chaldejští mágové si adular vkládali pod jazyk, neboť jim dával dostatečnou schopnost věštby. Za novoluní, kdy získává zvláštní ledový třpyt, se k němu navrací veškerá jeho původní moc.

Vzácný duhově zbarvený opál se odvažovali nosit bez zvláštního rizika pouze ti, kteří se narodili v říjnu. Je to kámen klamných nadějí, v němž nacházejí chorobné potěšení pouze melancholici a prázdní snílci se sebevražednými sklony. Od nejstarších dob se mělo za to, že láká k černé magii, či vtahuje lidi přímo do ďábelských sítí. Pouze čisté úmysly a silná víra mohly člověka uchránit před nebezpečím. Budí jinak totiž zlobné podezření, rozsévá nesváry a obavami i strachem ze tmy zatemňuje rozum.

Za nešťastný klenot je odedávna pokládána i perla. Bylo dovoleno nosit ji jen v celé šňůře. Stejně tak jako tyrkys hyne vlivem výparů nemocného těla, i perla často chřadne v rukou člověka, který rád přebírá drahokamy. Perla však změnou svého zbarvení může obdařit zdravím ženy, které v sobě chovají negativní vlivy Měsíce. Perla je totiž přímo protikladem Měsíčního kamene, který ztělesňuje kladné vlivy.

Stejně tak výběrový je ve svých astrologických vlivech jantar. Tento sluneční kámen přináší štěstí pouze tomu, kdo je narozen ve znamení lva, ale dál ostatním, co se narodili především ve znamení býka, je zcela nepřátelský. Jeho průzračně nazlátlé odrůdy léčili angínu, bolesti hlavy, uší a oči. Při tavení omamuje a sesíná na člověka vidění.

Korály jsou naopak dobrými pro každého. Kdysi se doporučovaly zejména nejrůznějším vykladačům. Korálové náhrdelníky se nosí proti uřknutí, léčí rány a vředy, osvěžují paměť a zbavují nervového tiku.

Snadno leštitelný uhelný gagát je nazýván kamenem Veliké Matky. Je obdařen silou "dávného světla" a často se používá jako talisman, ulehčující odloučení a utěšující bolest duševní. Odděluje princip mužskosti a ženství, odhaluje klam a umožňuje zapomenutí v lásce. Ale tím, že probouzí v ženě nepřirozené choutky, stává se nebezpečný pro těhotenství. Léčili jim též dnu a křeče.

Kouřově hnědý křemen, neboli záhněda, byl pokládán za kámen jasnovidců, ale i narkomanů. Tím, že podněcoval fantazii a zkresloval představu o reálném světě, znemožňoval předpovídání budoucnosti.

Černá odrůda křemene morion byla pokládána za talisman nekromantů neboť usnadňuje spojení se záhrobím.

Ametyst je nazýván kamenem biskupů římsko-katolické církve. Vyplývá to i z jeho latinského názvu. Odjakživa chránil před opilstvím, podporoval dobromyslnost, potlačoval nemravné myšlenky, a skrytý pod poduškou sesílal šťastné sny. Krásné ženy si jím vyhlazovaly vrásky a odstraňovaly pihy.

Za spolehlivé ochránce byly pokládány i další odrůdy křemene, a sice kočičí oko, chránilo před rozmary lásky.

Tygří oko chránilo před úskoky konkurentů.

Sokolí oko pomáhá v boji s nepřítelem.

V milostné magii se pak široce používaly různé druhy chalcedonů, především světlý karneol. Přitahoval k ženě srdce jejich ctitelů. Chránil i před záchvaty melancholie a před nebezpečnými výbuchy hněvu.

Zelený jaspis s červenými skvrnami, heliotrop, byl talismanem vojáků. Proto se nikdy neužíval k zázračnému uzdravování. Prsteny a náramky osázené tímto kamenem nosili hlavně zaklínači.

Černý achát dával moc nad pekelnými silami a chránil před nebezpečím. Jeho vrstevnaté odrůdy obdařovaly muže milostnými kouzly, v nemoci zaháněly žízeň. Jeho pruhované minerály ulevovaly v nejrůznějších bolestech a zlepšovaly sluch.

Téměř univerzální sympatické účinky měl sardonyx. Chránil před nápory lásky a nenávisti, před lží a nevěrou. Zdravotně zastavoval prý krvácení a napomáhal srůstání zlomenin. Lidem narozeným v srpnu předpovídal šťastné manželství a dlouhý život.

Právě tak široký dosah měl i jaspis. Kameny chladných odstínů odhalovaly věci zrakům skryté a odhalovaly tím i clonu budoucnosti.

Černý jaspis pak zjemňoval čich, stavěl krvácivost. Temný chránil před nenávisti a jedy.

Za léčivý byl pokládán každý drahý kámen a každému se přisuzovala zázračná moc. Slibovaly totiž vždy bohatství, ale i lásku a moc. Říkalo se též od nepaměti, že ukradené drahokamy projevovaly spíše vlastnosti a účinky záporné, nepříznivé, a ty, které byly koupeny, nabývaly zázračné moci a svého kouzla až po mnoha létech.

Skutečným talismanem štěstí a dobra je dobrému člověku kámen darovaný nebo poctivě zděděný. Říkalo se také, že ženské kameny měly nosit štěstí spíš mužům a mužské kameny naopak ženám. Aby člověk docílil prohloubení své spřízněnosti s drahokamem při navlékání na prst (u prstenu), se musí snažit vstřebat jeho prostřednictvím neviditelný éter, kterým je ve svých představách obklopen, éter pak se má přitom rozlit po jeho těle, nebo se koncentruje v nemocném orgánu a člověk jej pak prostřednictvím drahého kamene má jako by vydechovat.

Aby se zajistil ještě větší vliv a účinek u drahokamů na osud člověka, vyrývaly se na ně různé obrazové symboly, např.:
na ametystu medvěd
na berylu žába
na chalcedonu jezdec s kopím
na safíru beran atd.

Říkalo se jim magické gemy a byly do drahých kovů a různých slitin vsazovány na přání vlastníka - majitele drahokamu. Přitom platila i předem ustálená pravidla: karneol a beryl musely být vsazovány do zlata, kdežto např. hyacint do stříbra. A kromě těchto zvláštních talismanů bylo samozřejmostí nosit drahé kameny spojené s příslušným znamením Zvěrokruhu. Tu každému měsíci odpovídal i vrchol aktivity každého jednotlivého kamene s vyznačením, kdy bylo nejvhodnější používat jej ve funkci talismanu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře