Aleister Crowley

0

Edward Alexander Crowley (Aleister pochází ze Shelleyho "Alastora") se narodil v Leamington Spa ve Warwickshire. Jeho rodiče byli zbožnými příslušníky náboženské sekty "Plymouthští bratři". Otec, úspěšný sládek, byl aktivní evangelista. Matka Aleisterovi neustále říkala, že je tak špatný jako Velká Šelma v Knize zjevení.

Později měl Crowley na vizitkách vytištěn titul "Šelma" a stal se nechvalně známým jako "nejspustlejší muž na světě".

Crowley v roce 1929

Crowley byl horolezec, básník, kouzelník a cestovatel, ale proslul především díky svému skandálnímu životu. Miloval když mohl někoho šokovat, vyvést z konceptu a zlomyslně pozlobit. Nicméně byl označován za jednoho z nejzajímavějších originálních myslitelů své doby. Říkal, že opovrhuje ženami a "že Bůh a Ježíš patří k lidem, které nenáviděl". Jeho dílu dominuje ambivalentní symbol matky: ve svém díle vykresluje přísnou, boha se bojící náboženskou sektu plymouthských bratří, zatímco utrpení, které si způsobil svými magickými činy prozrazuje, že Crowley ze sebe nikdy nesetřásl konzervativní vinu.

Když bylo Crowleymu osm let, zemřel mu otec. Matka se synem odešla ke svému bratrovi Tomu Bishopovi, očividně degenerovanému tyranu a lháři. V díle A Boyhood in Hell (Chlapecká léta v pekle) popisuje školní léta tak drsně, že to znamená, že mohl přežít jen díky síle vůle. Když zdědil po otci majetek, odešel na cambridgeskou universitu a rozešel se s rodinou. Získal si pověst jako horolezec i jako autor poezie (White Stains [Bílé skvrny]), která byla slavná spíše jako otřesná výpověd než skutečně hodnotná poezie. Crowley rovněž začal transformovat svoji nechtěnou identitu. Edward Alexander Crowley zemřel, alespoň podle světského zákona, ale zrodil se Alastor, Duch osamocení, Poustevník pustin - prototyp pozdějších velkolepých postav jako páter Perdurabo, Slovo nového věku Hora a Šelma 666.

V roce 1889 vstoupil Crowley do hermetického řádu Zlatého úsvitu, kde byl povýšen, polemizoval s Macgregorem Mathersem a W. B. Yeatsem (který ho nazýval "nepopsatelným bláznem") a pak se vydal svou vlastní cestou. V Mexiku, na Cejlonu, v Číně a na Středním východě studoval magii a tantru. Psal bez soucitu a brzy byly zřejmé jeho duševní schopnosti a "braní si na mušku" pokrytectví (Buddhu nikdy nenapadlo… aby radil svým žákům meditovat v bytě, kde vedle hraje rádio).

V roce 1902 se Crowley s Oscarem Eckensteinem pokusil slézt himálájský vrchol Chogo Ri. Přežili čtyřicet tři dní na ledovci Baltoro. Crowley sám vylezl do výšky 22 000 stop a pak se musel vrátit. Horský vrchol zůstal nepokořený. V roce 1905 se Crowley pokusil zdolat vrchol Kangchenjunga (třetí nejvyšší vrcholek až do roku 1954 nezdolaný). Možná, že Crowleyho přitahovala zlá pověst onoho vrcholku. Lidé tam umírali - vzbouřili se Možná, že právě zde se Crowley opět utvrdil ve svém poslání jako Šelma 666. Rok předtím v Káhiře ho jeho žena Rose Kelly v transu dovedla do muzea, kde byla socha Hora, epyptského boha mládí. Byla označena číslem 666: "číslem pro Šelmu".

V tranzu Rose Kelly diktovala vzkazy údajných "nadpřirozených inteligencí": Aiwass řekl Crowleymu, aby propracoval magii sexuálních polarit a zřejmě se mu prokázal jako "Slovo nového věku Hora".

Tato třetí éra, následující po éře matky-věku Isis a otce-věku Osirise, bude novou érou mládí, založenou na spojení mužské a ženské energie. Jako Šelma (slunce, mužský princip 666, slovo, vůle) musel Crowley hledat posvátné spojení s ženským pricipem, alias s "děvkou babylónskou". Proto napsal Liber Legis (Kniha práva), která obsahuje jeho známý výrok: "Konejte to, co budete považovat za úplný zákon. Láska je zákon, láska podléhá vůli."

V tomto výroku prohlásil, že válka, chaos a diskreditace ortodoxních náboženství a morálních kodexů je před námi. "Jsem pánem čtyřicítky," na což mu Aiwass řekl "Osmdesátka se přede mnou hrbí a koří".

Nyní jako "posel Pána vesmíru" se Crowley cítil být oprávněn "hovořit absolutně autoritativně". Možná, že toto přílišné sebevědomí vedlo ke katastrofě na Kangchenjunga. Popoháněný matčiným animem, nemohl u ostatních nikdy připustit jakoukoli slabost, takovou jakou sám v sobě opovrhoval. Neměl slitování s těmi, kdo nebyli schopni čelit vlastním skrytým vnitřním vlastnostem.

Předpověděl, že se lidstvo přiblíží uvolnění z pradávné posedlosti hříchem a strachem: založil A. A. nebo-li Argentinum Astrum (Stříbrná hvězda). V roce 1909 se vysmál Mathersovi a řádu Zlatého úsvitu tím, že vydal Druhý řád tajemství. Po kontaktu s německým řádem Dr. Karla Kellnera Ordo Templi Orientis (Řád svatyně Východu) -O.T.O- následovala otevřená obhajoba sexuální magie. Nic netuše uveřejnil ve své knize Book of Lies (Kniha lží) jejich hlavní tajemství: hovořil o magii sexuální polarity skryté za symboly kříže (falus) a mystické růže (vagina). Crowley navázal kontakt s Kellerovým nástupcem Theodorem Reussem a převzal vedení OTO. Až v roce 1946, rok před smrtí, se Crowley vzdal vedení ve prospěch Kennetha Granta.

Hrál roli Slova nového věku Hora a založil "Opatství Thelema" (vůle) v Cefalu na Sicílii, komunu, jejíž skandály ve dvacátých letech tohoto století dychtivě propíral tisk. Mussolini, hrající si na pravého moralistu Crowleyho vyhodil. Odpornější tvrzení se později ukázala jako falešná, ale mnoho lidí zjistilo, že spojení s Crowleym má katastrofické důsledky. V jeho stopách kráčely sebevraždy a šílenství. Roli sehrálo i vlastní Crowleyho groteskní chování: není příliš jasné, jak mnoho z těch, které přitahoval, hledalo sebeobětování. Crowleyho vztahy řídila homosexualita a vysmívání se ženám. Nic méně jeho excesy byly součástí odvolávání se na mystickou autoritu. "Když jste dokázali, že Bůh je pouze slovo pro pohlavní instinkt," psal Crowley, "zdá se mi, že to není daleko vjemu, že pohlavní instinkt je Bůh." V tomto smyslu praktikoval to, co kázal Reich: že prožil sedmdesát dva let sebeukájení které zkoušelo jeho vůli.

Zpupně dokazoval, že zvládá svoje zlozvyky, které byly jiným osudné. Když se dal na horolezení, byl silně závislý na heroinu, při horolezení se drog zcela zbavil. Po návratu z hor se opět dal na drogy. Jednou, když chtěl prověřit své Ego, rozhodl se břitvou si rozříznout paži a kdykoli vyřkne slovo "". Ve stanovený den měl před polednem v paži třicet řezných ran. Pak toho nechal. Dokonce i na Crowleyho to (podobně jako Kangchenjunga) bylo přes příliš.

Když Crowley podal žalobu na herečku Ninu Hammett proto že ho prohlásila za černokněžníka, prohrál. Obžaloba získala víc než dost důkazů jeho bizarního a skandálního života, v dubnu 1934 Crowley vyhlásil bankrot. Šelma byla na mizině. Nicméně mnoho lidí mu zůstalo loajálních. Když Crowley umíral (Hastings v Sussexu, 1. října 1947 ve věku 72 let), ničeho nelitoval. Stále bral tolik heroinu, který by usmrtil vola a až do posledního okamžiku byl činný. V díle The Book of Thoth (Kniha Thoth) vysvětlil svoji verzi tarotu.

Gardner, Summers, Regardie a další ho navštěvovali V roce 1946, když byl Crowley povzbuden aktivitami amerických okultistů Jacka Parsona a L. Rona Hubbarda, napsal Karle Germerovi, americkému vůdci Ordo Templi Orientis: "Zřejmě Parson nebo Hubbard nebo někdo jiný vytváří Měsíční dítě Jsem skoro šílený, když pozoruji blbost těch nevychovanců."

Crowley stále lidi znepokojuje. Byl činný v oblasti, na kterou se stále pohlíží jako na odvrácenou stranou stranu mince, popíral stále obecně uznávaná společenská pravidla. Chlubil se vlastnostmi skrytými a nepřiznávanými většinou z nás. Dvacet let po své smrti se stal jedním z ideálních vzorů hnutí "mladých" šedesátých let tohoto století. To, co vypadalo jako pouhý egoismus, bylo pokládáno za nepředstíraný vnitřní pohled. "Láska je zákon, láska podléhá vůli," prohlašoval Aiwass. Ačkoli trval na tom, že to nemá být pokládáno za omluvu požitkářství, choval se přímo opačně. I když byl Crowley geniální a vzdělaný, zdá se, že v mnoha směrech zůstal po celý svůj život uvězněn v dětství.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře