Černá magie

0

Pojem, který v průběhu času doznal mnoha změn. Původně se dlouho rozlišovalo mezi bílým mágem, který vzýval křesťanského Boha a jeho anděly, zatímco černý mág se obracel na pohanské bohy, démony a ďábly. Cíl či prostředky použité při této operaci přitom nebyly tak důležité. Máme například dochovány zprávy o rituálech "bílé magie" provozované křesťanskými mnichy, při nichž bylo užíváno krve čerstvě zabitých Židů. Na druhé straně židovský mág, který chtěl kabalistickými prostředky ochránit svou rodinu, byl automaticky pokládán za osobu provozující černou magii.

Dnes rozlišujeme černou a bílou magii zejména podle prostředků a cílů. Bílou magii charakterizuje respektování svobodné vůle a snaha pomáhat, zatímco černou magii touha po moci a absence jakýchkoli ohledů a často proti vůli někoho jiného. Podle názorů z oblasti magie se ta černá dříve nebo později vrací ke svému majiteli, takže z dlouhodobého hlediska je provozování černé magie vždy odsouzeno k neúspěchu. Problém je, že svojí údajně rychlejší cestou sebou strhává slabší jedince poměrně často. I kratší cestou se k cíli můžete dostat mnohem později.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře