Alchymie

0

Alchymie, někdy též alchimie nebo alchemie. Přesný původ slova není znám. Podle jedné teorie pochází od koptského jména Egypta Chem nebo Chemi, jiná teorie tvrdí, že pochází z řeckého slova chymos, což znamená rostlinnou šťávu. Jako alchymie se označuje umění měnit neušlechtilé materiály na ušlechtilé. Alchymisté se zejména snažili vyrobit zlato a za tímto účelem pátrali po zázračném "elixíru" nebo "kameni mudrců". Podle gnostických představ byla hmota zprvu ve stavu chaosu, a teprve stvoření světa ji uvedlo do nynějšího stavu. Alchymista, který nyní zná tyto souvislosti, je prý schopen pilným bádáním získat "kámen mudrců". Pomocí tohoto kamene je možno měnit hmotu. Alchymie se vyvinula z pozdně egyptského učení o démonech, které prý pochází přímo od duchů. Byla popsána v těžko srozumitelných receptech a později uspořádána Araby do logických receptur s přesným popisem postupu. V rané formě je tudíž možno alchymii označit za vědu. Zhruba od 11. století byla alchymie známa také na Západě a spolu s astrologií přispěla zásadně ke středověkému pohledu na svět. Alchymie měla od začátku cosi společného s magií a mystikou. Proces výroby zlata byl neustále přenášen na duši. Opravdový alchymista se měl zdokonalovat také po duchovní stránce, aby nalezl pravé zlato, tedy vlastně Boha. Přesto hledal na Zemi recept na výrobu zlata. Výklad švýcarského psychoanalytika C.G. Junga je jen zčásti správný, neboť podle něj se alchymie vztahuje jen k vnitřním duševním stavům a souvislostem, které jsou podle Junga prezentovány v alchymistických spisech alegorickou formou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře