Pýthagorás ze Samu, esoterický matematik

Pýthagorás ze Samu (580-500 př. Kr.), matematik a zakladatel prvních škol…

0 Komentářů

Aromaterapie, vůní k lepšímu životu

Aromaterapie používá rostlinné materiály a aromatické rostlinné oleje, včetně éterických olejů…

0 Komentářů

Rudolf Steiner, zakladatel Antroposofické společnosti

Dr. phil. Rudolf Steiner (1861-1925) byl rakouský filosof promovaný v oblasti teorie poznání. Potom se…

0 Komentářů

Krišnamúrti, Jiddu - duchovní učitel

Krišnamurti, Jiddu (1895-1986), pseudonym Inda Juddu Nariahny. Krišnamurti indický mystik a…

0 Komentářů

Homeopatie

Homeopatie řecky homoios "stejný". Alternativa tradiční školské medicíny vytvořená Samuelem Hahnemannen (1755-1843). Když Hahnemann na…

0 Komentářů

Antroposofie

Antroposofie, řecky lidská moudrost. Pojem se poprvé objevil s knihou…

0 Komentářů

Astrologie

Metoda, která na základě posuzování polohy planet viděné z pozemského stanoviště…

0 Komentářů

Rosenkruciáni

V knihách Valentina Andreae Rosenkreutze se popisuje tajná společnost, která soustřeďuje…

0 Komentářů

Theosofie

Theosofie, odvozeno z řeckého bůh (theos) a moudrost (sofia), složené slovo…

0 Komentářů

Thelema - dělej co ty chceš a to je celé zákon

Thelema, řecky "vůle". Nejprve vešlo toto slovo ve známost díky opatství Thelema, které popsal Rabelais…

0 Komentářů