Rozvaha

0
Rozvaha

Rozvaha (angl. balance sheet nebo statement of financial position) je v podvojném účetnictví jeden z nejzákladnějších knih/výkazů. Její porozumění je alfou a omegou celého účetnictví. Hlavní důvod rozvahy je podat věrný obraz o stavu účetní jednotky. Informace o finanční pozici, vlastně se jedná o celkový pohled na stav firmy.

Rozvaha jsou dva sloupce, aktiva a pasiva, které se v součtu musejí shodovat. Levá polovina obsahuje soupis Aktiv, neboli majetku. Zde jsou hodnoty nemovitostí, zařízení, strojů, peněz na účtě i v pokladně. Prostě všechno, na co si můžete sáhnout. Na pravé straně jsou Pasiva, neboli zdroje majetku, zdroje aktiv. Zde bude základní kapitál, příjmy... Pasiva jsou zdroje krytí majetku. V rozvaze se musí aktiva rovnat pasivum.

Rozvaha je vlastně dvojí pohled na totéž, jako negativ a fotografie. Aktiva je co vlastníte a pasiva jsou za co jste si aktiva pořídili. Lze říci, že aktiva jsou materialistická a pasiva jsou duchovní podstaty, nebo přesněji pasiva jsou nehmotná, abstraktní, nehmatatelná.

Aktiva se vždy musejí rovnat pasivum, protože se jedná o totéž, ale z jiného úhlu. Položky se však rovnat nemusejí, máme základní kapitál 1.000.000 v pasivech a za to se pořídilo auto za 500.000 v aktivech a 500.000 leží na účtě v bance v aktivech, dohromady máme tedy 1.000.000 v aktivech a aktiva se rovnají pasivum a vše je v naprostém pořádku.

Typická rozvaha má stránku rozdělenou na dvě stejné části a ve sloupcích uvedené jednotlivé položky. Na levé straně majetek, na pravé zdroje majetku.

AktivaPasiva
Auto: 500.000Základní kapitál: 200.000
Bankovní účet: 500.000Příjmy z podnikání: 800.000

Jak získat pasiva do firmy? Existují čtyři možnosti jak firma může získat pasiva a tím i aktiva.
- Základní kapitál (zvýšení, vložení)
- Dar
- Výdělek hospodářskou činností
- Úvěr, půjčka

Podle rozvahy, rozdělení aktiv a pasiv se rozhoduje zda účtovat na MD (má dati) nebo D (dal), porozumění aktivům a pasivům je nejzákladnější věc pro účetnictví, první krok k úspěšnému podnikání. Hodně štěstí!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře