Osobní bankrot / Oddlužení

0
Osobní bankrot

Oddlužení, nebo jiným názvem osobní bankrot je možnost jak nespadnout do dluhové propasti při finančním tanci na jejím okraji.

Osobní bankrot je způsob oddlužení jednotlivce v případech, kdy dluhy přerostou přes hlavu a situace je značně neúnosná. Banky, instituce a případně fyzické osoby tlačí na dlužníka ze všech stran a on zahnán do kouta ztrácí vlastní život. Stát v roce 2008 umožnil soukromým osobám to, co je pro firmy naprosto běžné již řadu let. V případě vysokého zadlužení vyhlášení bankrotu.

Tato situace se pro mnoho lidí zdá nepředstavitelná, ale podle statistik se dluhová propast do které se řítí čím dál víc lidí týká 662.500 lidí, což je 16 % ekonomicky aktivních lidí a dalších 20 % se k tomu nezadržitelně blíží. Tlak na společenský život se stává neúnosný, bydlení, auto, slušné oblečení a nový mobil, není divu, že spousta lidí nastavený rytmus nestíhá. O zodpovědnosti psát nehodláme, to je jiná pohádka.

Jak na to v roce 2018?

Nejdříve si musíte uvědomit, že vám zůstane pouze minimální částka a všechno ostatní půjde na konto věřitelům. Tak jestli do toho chcete jít, čtěte dál.

Pokud chcete požádat o osobní bankrot je třeba se domluvit s věřiteli na splátkovém kalendáři a po pěti letech budete podle zákona bez dluhů. Tímto způsobem se vám může odpustit až 70 % dluhů, nemůže na vás exekutor, nebudou vám narůstat úroky. Musíte však splnit zákonem dané podmínky a plnit splátkový kalendář. Za jak dlouho můžete vyhlásit osobní bankrot záleží z části na vás, pokud budete mít všechny dokumenty, tak soud může vaší žádosti vyhovět do dvou měsíců.

Podmínky pro osobní bankrot

Pokud máte pár dní zpoždění, tak podle zákona nemáte na oddlužení nárok. Zákon přesně definuje podmínky za kterých o osobní bankrot můžete požádat. V platební neschopnosti se nachází, v našem případě, člověk, který:
- má vícero věřitelů (minimálně 2 a více)
- dluhy není schopen splácet a má splátky více než 30 dní po splatnosti
- není aktuálně schopen tyto závazky splatit (to mimo jiné znamená, že nevlastní žádný majetek, kterým by pohledávky uspokojil)

Takže pokud jen občas nestíháte a teprve vám to začíná přerůstat přes hlavu, tak zachovejte chladnou hlavu, je sice smutné se utěšovat myšlenkou, že jiní jsou na tom hůře, ale je to tak.

Jako první krok k oddlužení, což je jiný název pro osobní bankrot musíte odevzdat u soudu návrh na povolení oddlužení. Je důležité vědět, že, pokud nemáte ekonomické či právnické vzdělání, tak si návrh na povolení oddlužení nemůžete sepsat sami. Je tedy třeba vyhledat osobu, která k tomu má patřičné oprávnění. Kromě výše zmíněných vzdělání má toto oprávnění i osoba, která vykoná zkoušku insolvenčního správce.

Takže na otázku: na koho se obrátit? Existuje více možností:
- notář
- advokát (různí advokáti se zaměřují na různé věci, takže rozvodový advokát vás pravděpodobně odmítne, ale může vám dát tip na koho se obrátit)
- insolvenční správce (jsou firmy, které se specializují pouze na oddlužení, ale je dobré si vybírat pečlivě, některé nemusí být úplně poctivé a hlavně oni chtějí vydělávat, nejsou to samaritáni)
- akreditovaná osoba (seznam těchto subjektů můžete nalézt na stránkách ministerstva spravedlnosti v seznamu akreditovaných osob na https://sako.justice.cz)
Nikdo jiný nesmí návrh na oddlužení podat!

Zákon v současnosti myslí i na odměnu za provedené úkony, protože toho v minulosti nejedna firma zneužila a vybírala peníze od dlužníků a o výsledek se nijak moc nezajímala. Svého času byla vyhlášená firma Asterie, s.r.o, na kterou doplatilo mnoho dlužníků. Firma si vedla mnoho podvodných stránek, na kterých vychvalovala sama sebe, a tak běžný dlužník neměl šanci poznat spřádání pavučiny lží a následné chycení do sítě větších dluhů. Její zakladatel a jednatel pan Martin Otáhal je v současnosti v exekuci, což je paradox života nebo pomyslné boží mlýny, chcete-li. Takže je dobré si vybrat z oficiálního seznamu, který vede ministerstvo spravedlnosti. Poplatky jsou pevně dané a vámi vybraný zástupce v oblasti oddlužení nemůže chtít nic navíc. Cena je 4.000,- bez DPH (s DPH 4.840,-) za jednotlivce a 6.000,- bez DPH (s DPH 7.260,-) za manžele (ceník 2018). Tato cena v sobě obsahuje všechno, porada, sepsání smlouvy, případné úpravy i podání. Cenu neplatíte, jen se připíše k dluhu.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení?

Návrh se podává na předtištěném formuláři, který si můžete stáhnout ze stránek ministerstva spravedlnosti a kromě identifikace dlužníka, což jsou vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa musí obsahovat i údaje o osobách oprávněných jednat za dlužníka, tedy vás.

Musí být uveden podrobný popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek, kde napíšete komu dlužíte, kolik, proč neplatíte, kolik berete, vývoj dluhů a tak podobně. Může vám s tím pomoci oprávněná osoba. Další důležitá věc, kterou je třeba vyplnit je navrhovaný způsob oddlužení, kde napíšete co můžete prodat, nebo zvolíte splátkový kalendář, který pak musíte dodržovat. V obdobném duchu vyplníte kolonku Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka, jen se můžete více rozepsat. V následující položce formuláře s názvem Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech napíšete váš průměrný příjem a vynásobíte ho 5x12 měsíci(60x), takže například 15.800 x 60 = 948.000,-. Můžete zde uvést i ostatní druhy příjmů, soud pro schválení zvažuje všechny možnosti. Další položka, kterou je nutné vyplnit je Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky, kde sečtěte všechny příjmy a doložíte výpisem z účtu nebo výplatní páskou.

Mezi další položky, které vyplníte jsou obecně známé, které se vyskytují ve všech formulářích a jsou to konkrétně: Počet vyživovaných osob žijících ve společné domácnosti (manžel/ka, děti, další vyživované osoby), počet vyživovaných osob, seznam majetku, seznam závazku a přidáte všechny dokazující dokumenty jako příloha podání. Součást návrhu na oddlužení musí být i výpis z rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce. Je dobré si veškeré dokumenty shromáždit před návštěvou osoby oprávněné sepsat podání, ušetříte spoustu času a urychlíte oddlužení.

Zrušení oddlužení

Pokud vám soud schválí oddlužení, tak za jistých okolností může toto přiznané osvobození z finančního vězení i odejmout. Specificky v těchto případech:
- Ke schválení došlo vlivem podvodného jednání, například nepravdivé údaje. Nebo poskytnete zvláštní výhody vybraným věřitelům.
- Dojde k pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin, který by výrazně ovlivnil průběh samotného oddlužení.

Dojde ke zrušení všech dluhů?

Bohužel nemusí, pohledávky, které nebyli součástí návrhu do oddlužení nespadají do samotného oddlužení. Mezi další případy na které se přiznané oddlužení nevztahuje je především pohledávky peněžitého trestu nebo jiná majetková sankce uložená soudem za úmyslný trestní čin jakožto i náhrada škody porušením právní povinnosti.

Povinnosti při osobním bankrotu

Schválením oddlužení a placením povinnosti dlužníka nekončí. Insolvenční zákon ukládá některé povinnosti a omezení.

Dlužník musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, takže vědomé vyhýbání se práci, nebo odmítnutí lépe placené práce je přestupek proti schválenému oddlužení a toto může být následně zrušeno.

Dědictví a dary musíte předat správci vašeho dluhu, mezi to se řadí i výhry, příjmy z autorských práv a příjmy z krátkodobého pronájmu. Všechny mimořádné příjmy je nutné použít ke splátkám.

Jakoukoliv změnu v osobních údajích je třeba nahlásit insolvenčnímu správci a vyhnout se tak možným problémům v budoucnosti.

Je potřeba 2x ročně předkládat přehled svých příjmů (vždy k 15.3 a 15.9 každého roku) svému insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Výplatní pásky, darovací smlouvy a podobně. Nesmíte zatajovat žádný svůj příjem.

Je zakázáno vytvářet nové dluhy, takže je nutné důsledně platit stávající poplatky jako jsou daně, poplatky za služby, výživné, aby nevznikl žádný nový dluh, který by mohl být důvodem ke zrušení oddlužení a tím by vám vznikla povinnost uhradit všechno okamžitě. Na to by se samozřejmě slétlo hejno exekutorů a vám by bylo znemožněno každé další zákonné oddlužení.

Pokud máte děti, je dobré je vzdělávat, a vlastně i sebe, v oblasti finanční gramotnosti. Pramenů a zdrojů zdarma je celá řada a vlastně vám mnoho z nich pomůže i skutečně vydělat víc peněz. Česká národní banka (ČNB) spustila v roce 2016 informační web z cílem zvýšit povědomí o finanční gramotnosti. A na adrese www.penizenauteku.cz vás seznámí se všemi aspekty finančních toků a podle jejich slov: "Všechny tajemné výrazy vám vysvětlíme a možná se dozvíte i něco, co vám v bance neřeknou." Hodně štěstí!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře