Vymírání jazyků

0

Lidským jazykům se na naší modré planetě nevede o mnoho lépe než živočišným a rostlinným druhům. Jsou stále více ohrožovány vymíráním. Denně vymře asi 150 druhů rostlin a živočichů. Jazyky mají o něco tužší kořínek, ale i ty postupně mizejí. Velšský lingvista David Crystal varuje, že každé dva týdny zmizí jeden jazyk. V renesanční epoše, kdy v Rotterdamu působil Erasmus a ve Florencii Machiavelli, existovalo ve světě 10 000 jazyků. Dnes už jich je pouze 6500. Z nich však do sta let zřejmě ještě asi polovina zmizí.

Jazyky světa

Proč jazyky vymírají?

Důvod mizení některých jazyků spočívá v tom, že nestačí konkurovat těm, jimiž mluví mocnější dobyvatelé. Pokud se chtějí mladí lidé přizpůsobit, najít si práci, přežít, musejí si osvojit jazyk vládnoucích vrstev; předávají jej dál svým dětem, které pomalu zapomínají jazyk předků. Většina jazyků vymírá tam, kde je jich nejvíc, totiž v rovníkových zemích. Papuu-Novou Guineu obývá méně než čtyři miliony obyvatel, ale přitom se tu mluví 800 jazyky. V Indonésii existuje přes 700 jazyků, v Nigérii víc než 400. Všude, kam vstoupí dobyvatelé, začnou místní jazyky mizet. Španělé a Portugalci vyhladili ve Střední a Jižní Americe nejen miliony původních obyvatel, ale také tisíce domorodých jazyků. Jen v Brazílii zmizelo za posledních 500 let přes 1000 jazyků. V Austrálii kdysi existovalo 266 různých jazyků, dnes už jich je pouze 134. Z nich stovka zřejmě v krátké době vymře a více než dvaceti jazykům rozumí už jen jediný člověk.

Poslední, který mluví kuronsky

Zatímco Bible vysvětluje vznik jazykové různorodosti jako důsledek božího hněvu, tedy tím, že Bůh seslal na lidstvo zmatení jazyků kvůli zpupné stavbě babylonské věže, řada přemýšlivých lidí dnes naopak mizení mnoha jazyků lituje. Vymírání jazyků však neúprosně pokračuje, a to například i v Německu. Lužická srbština a friština jsou dnes ohroženy. A starobylý baltský jazyk kuronštinu ovládá už jen jediný člověk Richard Pietsch. Ten však dnes žije v domově důchodců a nechal si dokonce vytesat náhrobek. Stojí na něm začátek Otčenáše v kuronštině: "Teve muses, ker tu es danguj." Kdo však bude tomuto nápisu rozumět, až Richard Pietsch zemře?

Mohlo by se vám líbit

Komentáře