Jak žije Josef Fritzl a Elizabeth v roce 2020?

0
Fritzl

Před 35 lety unesl vlastní dceru a zplodil s ní šest dětí. Pak ho zavřeli a ona se odstěhovala. Jak nyní žije Josef Fritzl a jeho dcera Katherina?

V roce 2008 otřásl svět případ rakouského Josefa Fritzla, který držel ve sklepě svoji dceru a měl s ní sedm dětí. Pravidelně ji znásilňoval a dával ji jídlo jako odměnu. Nikdo si neumí představit jaké hrůzy Elisabeth musela vydržet.

Elisabeth se narodila v roce 1966 a údajně již od 11 let musela snášet neblahou pozornost svého otce. Situace vyvrcholila v roce 1984, kdy ji otec vylákal do sklepa a zavřel na dlouhých 24 let. Do nedobrovolného vězení ve sklepě šla ve věku 18 let a ven se dostala jako 42 letá.

Fritzl byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu. Co dělají účastníci tohoto případu v roce 2020 jsme se rozhodli zjistit pro Vás.

Fritzl je stále ve vězení a je mu 85 let, před třemi lety si požádal o změnu jménu. Styděl se sám před sebou a bylo mu doporučeno psychologem změnit jménu a zkusit se vžít do jiné identity. Od roku 2017 se tedy jmenuje Josef Mayrhoff a s ostatními vězni se příliš nestýká. Elisabeth dostala novou identitu i domov, aby mohla začít znovu nezatížená neblahou minulostí. Nejstarší z jejich je nyní dvakrát starší než byla sama při odstřihnutí od světa ve sklepě. Nejmladší syn rád hraje tenis a hraje počítačové hry. Elizabeth si vzala svého bodyguarda, který ji měl chránit před dotěrnými novináři a případným přílišným zájmem veřejnosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře