Konec světa 2018

0
Konec světa 2018

Hlavně věřící se nejvíce bojí. Proč se bojí? Protože přichází zatmění i krvavý Měsíc najednou a o těchto dvou úkazech zrovna hovoří Bible ve Skutcích 2:20 a Zjevení 6:12.

Nejdříve bude dlouhé zatmění, které bude to nejdelší zatmění 21.století, a poté se má Měsíc zbarvit do ruda. Celkové zatmění Měsíce - tj. když Měsíc projde kolem Země a do jejího stínu - bude trvat hodinu a 43 minut. Kdy tohle všechno nastane? Má se to stát v noci mezi 27.-28. červencem. Začátek úplného zatmění má začít ve 21:30 a bude končit ve 23:13. Ovšem záleží na jakém místě budete pozorovat. Obecně platí pravidlo, že čím více budete na východu, tím větší budete mít výhodu. Bude to vidět na většině Evropy, Asie, Austrálie, jižních částech Severní Ameriky a Jižní Ameriky.

27. července bude nejblíže k Zemi planeta Mars, kterou budete také moci vidět. Na nebi ji najdete snadno, protože bude přímo pod Měsícem.

Zatmění a krvavý Měsíc mají být znamením, že se blíží konec světa. Ačkoli někteří kritici upozorňují, že Bible hovoří o zatmění Slunce, ne Měsíce.

Vědci říkají, že rudá barva je způsobena Rayleighovým rozptylem slunečního světla v atmosféře Země. I to způsobuje zčervenání Slunce při jeho západu.

Skutky apoštolské 2:20 Světlo slunce se změní v tmu a Měsíc se změní v rudou krev, pak příjde den Páně.
Skutky apoštolské 2:21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´

Zjevení Janovo 6:12 A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
Zjevení Janovo 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
Zjevení Janovo 6:14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře