William Shakespeare

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.

Věř tomu, kdo Tě nezklamal a nezklam toho, kdo Ti věří.

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.

Starý člověk je podruhé dítětem.

Smutným hodiny se zdají dlouhé.

Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.

Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti.

Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

Přátelství jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.

Peklo je prázdné, všichni ďáblové jsou zde.

Důležitou součástí odvahy je opatrnost.

Naděje bývá často jako pes bez čichu.

Naděje je loveckým psem beze stopy.

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

Klobouk mnicha nedělá.

Má láska tváří tolik, že vlastně není nic než karneval.

Pravé jméno lásky je zajetí.

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.

Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen jednou v životě.

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

Kde láska počítá, je chudičká.

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

Když máme lepší, dobrý důvod padá.

Krátkost je duše vtipu.

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

Anonym nikdy za nic nestojí, neboť sám své jméno považuje za nic.

Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko.

Dobrá pověst je nicotná a velmi nesprávná představa, často se získá bez zásluhy a ztratí bez viny.

Čím sladší med, tím rychleji svou chutí kazí chuť a proto žij a miluj rozumně, kdo příliš pospíchá, nic nestihne.

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

Ryby žijí v moři, jako muži dělají zemi, velcí jedí ty malé.Komentáře: William Shakespeare