Přátelství i láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě.

Komentáře