Wallace D. Wattles

0

Každý úspěch otvírá cestu k dalším úspěchům.

Úspěch v životě se dostaví, když se stanete tím, čím chcete být.

Touha vládnout kvůli sobeckému požitku se stala prokletím světa.

Touha je projev talentu.

Nikdo nemůže být chudý z důvodu, že příroda je chudá nebo že zde není dostatek pro všechny.

V byznyse nemusíte nad nikým vítězit a podnikáte-li tak, že lidi utlačujete, okamžitě toho zanechte.

Viditelné zasoby jsou prakticky nevyčerpatelné a neviditelné zásoby je naprosto nemožné vyčerpat.

Lidé neuspějí, protože si objektivně myslí, že dokážou něco udělat, ale podvědomě nevědí, že to dokážou.

Zbohatnutí neni výsledkem šetření nebo hospodárnosti. Mnoho velmi šetrných lidí je chudých, zatímco rozhazovači často zbohatnou.

Můžete dát každému člověku více, než si od něho vezmete.

Existuje přírodní zákon, podle kterého podobné příčiny vyvolávají podobné následky a proto kdokoliv, kdo se naučí dě]at věci Jistým Způsobem, nepochybně zbohatne.

Jedinec, který není schopen nic darovat, nemůže plnit svou roli jako partner, rodič, občan nebo jako lidská bytost.

VĚZTE, že v horách Země je zlato, majíci hodnotu milionů dolarů, které ještě nebylo vyneseno na světlo. A vězte, že kdyby tam nebylo, bylo by stvořeno z Myslící Substance na uspokojení vaších potřeb.

Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, skutečností zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, neni-li bohatý.

Mysl, která chce panovat ostatním je soupeřivá a taková mysl nemůže být tvořivá.

Změnit povolání nebo prostředí je obvykle nejlepší cestou růstu.

Aby se člověk mohl rozvíjet duševně, musí mít lásku, ale chudoba brání, aby se láska plně rozvinula.

Každý den udělejte VŠECHNO, co ten den lze udělat.

Myšlenky, které máme dnes, určují naši budoucnost.

Myšlenkou můžete přimět zlato, aby se z hlubin země vydalo směrem k Vám, ale samo se nevydoluje, nevyčistí, nepromění ve zlatou minci a nezačne kutálet po silnici, aby si našlo cestu do vaší kapsy.

Mrtví jsou možná stále živi a blízko, ale je-li tomu tak, nehte je na pokoji; hleďte si svého.

Gram činu má větší cenu než tuna teorií.

Touha je vlastnost, která hledá vyjádření nebo činnost, která hledá projev.

Stát se opravdu bohatým je nejvznešenější cíl, který v životě můžete mít, neboť zahrnuje všechno ostatní.

Bohatství získané na úrovni soutěže není nikdy uspokojivé a stálé . Dnes je vaše a zítra někoho jiného.

Chudí nepotřebují charitu; potřebují inspiraci.

Neuspokojená touha je tam, kde existuje nevyjádřená možnost nebo nezrealizovaný cíl.

Člověk, který netouží žít bohatším životem není normální.

Zbohatněte! To je nejlepší způsob, jak pomoci chudým.

Nikdo nemá nic, co byste vy nemohli mít, a to, aniž byste to museli komukoliv vzít.

Nemrhejte svým časem v tak zvaných charitativních činnostech nebo dobročinných organizacích; většina dobročinnosti stejně jenom prohlubuje bídu, kterou se snaží odstranit.

Musíte se zbavit soupeřivého uvažování. Měli byste tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno.

Zbavte se myšlenky, že Bůh chce, abyste se obětovali pro druhé a že si zajistíte Jeho přízeň, když takto budete činit. Bůh nic takového nevyžaduje.

Medicína jako věda o nemoci nemoci rozmnožila, náboženství jako věda o hříchu hřích podpořilo a ekonomie jako nauka o chudobě naplní svět chudobou a bídou.

Touha po bohatství je ve skutečnosti jenom touha po životě, který je bohatší, plnější a hojnější - a tato touha je chvályhodná.

Extremní altruismus není lepší nebo vznešenějsí než extremní sobeckost; obojí je chybné.

Nikdo ještě nezbohatl studiem a rozjímaním o chudobě.

Požitky duše jsou jenom součástí života a nejsou lepší nebo vznešenější než jakákoliv jiná část.

Jestliže chcete být bohatí, nesmíte se zabývat chudobou.

Porozumět nauce, jak zbohatnout, je nejdůležitější ze všeho poznání.

Vesmír touží, abyste měli všechno, co chcete mít.

Každá touha je úsilí nevyjádřené možnosti jednat. Touhu způsobuje síla, která hledá možnost se projevit.

Každý člověk se přirozeně chce stát vším, čím je schopen se stát.

Každý úkaz ve viditelnem světě má tendenci vytvořit odpovídající obraz v mysli, která to pozoruje.

Neexistuje žádná činnost, která by byla pro lidi tak namáhavá, jako neustálé a nepřetržité myšlení. Je to nejtěžší činnost na světě.

Je špatné ovlivňovat svou vůlí jiné lidi, abyste je přiměli jednat podle vašeho přání.

Člověk je místo schopné myšlení a může tvořit myšlenky. Všechny tvary, které člověk stvoří svýma rukama, musí nejdříve existovat v jeho myšlenkách.

Žijeme ve světě stvořeném z myšlenky, který je součástí vesmíru, který byl také stvořen z myšlenky.

Spokojit se s málem je hříšné.

Myšlenka je jediná síla, která dokáže stvořit hmatatelné bohatství z Beztvaré Substance.

Nehněvejte se na zkorumpované politiky. Kdyby nebylo politiků, upadli bychom do anarchie a vaše příležitosti by byly značně omezené.

Cílem přírody je pokrok a rozvoj života a všichni by měli mít všechno, co přispívá k síle, eleganci, kráse a bohatosti života.

Mnozí lidé, kteří žijí správným životem, jsou chudí, jelikož postrádají vděčnost.

Nedostatek nemůže existovat, jedině kdyby si Bůh protiřečil a anuloval svůj vlastní výtvor.

Prvním krokem k získaní bohatství je sdělit myšlenku svých potřeb Beztvaré Substanci.

Cílem veškerého života je vývoj a každá živá bytost má nezadatelné právo na maximální rozvoj, kterého je schopna dosáhnout.

Příroda je stvořena, aby se život ubíral kupředu a jejím hnacím motivem je pokrok života.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře