Tycho Brahe

Kéž si nikdo nemyslí, že jsem žil nadarmo.Komentáře: Tycho Brahe