Thomas Szasz

0

Každé vědomé učení vyžaduje ochotu snést zranění vlastní sebeúcty. Proto se malé děti, dříve než si začnou být vědomy vlastní důležitosti, učí tak snadno.

Pokud mluvíte s Bohem, tak se modlíte. Pokud Bůh mluví s vámi, máte schizofrenii.

Institucionálně aplikovaná psychiatrie může někdy z duševně zdravého jedince vytvořit pomateného a duševně chorého.

Jedno přísloví varuje: „Neměl bys kousat ruku, která tě krmí.“ Ale možná bys měl, pokud ti brání, aby ses najedl sám.

Duševní zdraví je tak složitá věc, že nemůže být předepisovánou pouhou medicínou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře