Thomas Hobbes

0

Lidský život je osamělý, ubohý, ohavný, zvířecí a krátký.

V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě.

Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni.

Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.

Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.

Koupel je pro mě vedle ženy největší rozkoš.

Pouhá slova v čase budoucím, která vyslovují holý slib, nejsou dostatečnou známkou daru a proto nezavazují.

V době, v níž žijí bez obecné moci, která by je všechny držela na uzdě, se lidé nacházejí v onom stavu, jemuž se říká válka, a to ve válce každého proti každému.

Žádosti a jiné lidské vášně nejsou samy o sobě hřích. Nejsou hřích ani samy činy, vycházející z těchto vášní, dokud nebyl vydán zákon je zakazující.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře