Thomas Fuller

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.

Lidská civilizace je výsledek lásky lidstva k ženě.

Ten, kdož nemá v rodině bláznů, darebáků ni žebráků, zplozen byl zábleskem světla.Komentáře: Thomas Fuller