Thomas Carlyle

0

Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné. Ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl.

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.

Slova se nepočítají, ani se neměří, ale váží.

Staré katedrály jsou dobré, ale modrá kupole rozpínající se nad námi všemi je mnohem lepší.

Šťasten, kdo našel svou práci; ať jiné štěstí nehledá!

Poslušnost je dobrá a potřebná; vztahuje-li se však tato poslušnost k tomu, co je špatné a lživé, je to naopak vyšší stupeň lidské podlosti a ponížení.

Staň se poctivým člověkem a můžeš si být jist že je na světě o jednoho lotra méně.

Dovoluji si tvrdit, že žádný filozofický systém dosud vyslovený na Zemi není zatížen takovou vahou apriorní nepravděpodobnosti.“ V roce 1872 nebylo Darwinovi uděleno členství v zoologické sekci Institut Francais. Jeden z jeho členů prohlásil, že „věda obsažená v těch jeho knihách, které ho proslavily…není vědou, nýbrž hromadou tvrzení…často zřejmě mylných.

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby.

Naučte papouška pojmy "nabídka" a "poptávka" a máte ekonoma.

Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím.

Ten, kdo chce vést a přesvědčovat jiné, musí být přesvědčen nejdříve sám.

Velký člověk projevuje svou velikost tím, jak jedná s nepatrnými lidmi.

Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.

Člověk s jasným cílem bude postupovat i na té nejobtížnější cestě. Člověk bez cíle nikam nedojde, ani když má před sebou tu nejhladší.

Žulová skála, která byla překážkou na cestě slabému, stává se stupněm na cestě silnému.

Pochmurný, skličující a vskutku zoufalý a hrozivý to obor, jenž bych si dovolil nazvat ponurou vědou. #ekonomie

Mohlo by se vám líbit

Komentáře