Rhonda Byrne

Život má být bohatý.

Váš život je zrcadlem myšlenek, které ve vaší mysli převládají.

Ve vesmíru neexistuje větší síla než síla lásky.

Vědomí je poklad, ale konání je klíčem k jeho truhle.

Největší učitelé, kteří kdy žili, nám říkali, že zákon přitažlivosti je nejmocnějším zákonem vesmíru.

Štěstí je pocit bytí.

Cítit se šťastný je nejrychlejší způsob, jak si do života přilákat peníze.

Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k zázračným uzdravením.

Smích je skutečně nejlepším lékem.

Věřím a vím, že nic není neléčitelné.

Vaše myšlenky jsou semínka a úroda, kterou sklidíte, závisí na semenech, která zasejete.

Vaše mysl formuje svět kolem vás.

Láska pro vás udělá všechno.

Dcery představují v mém životě vzácné drahokamy a svou existencí prosvětlují každý okamžik.

Vesmír vzniká z myšlenky. Jsme tvůrci nejen vlastního osudu, ale i vesmíru.

Beznadějná situace jednoduše neexistuje.

Hluboko ve vašem nitru je pravda, která čeká na to, až ji objevíte.

Chvála a požehnání odstraňují veškerou negativitu.

Jste pánem svého života a vesmír reaguje na každý váš rozkaz.

To, o čem nejvíc přemýšlíte nebo na co se nejvíc zaměřujete, se ve vašem životě objeví.

Všechno v tomto světě začalo jedinou myšlenkou.

Život si tvoříte svými myšlenkami.

Neposlouchejte všeobecné pravdy o nemocech a stárnutí. Negativní informace vám neslouží.

Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po kterých toužíte, a neočekávejte věci, které nechcete.

Víru ve stárnutí máme jen v mysli.

Láska je element, který fyzicky nevidíme, ale je skutečná jako vzduch nebo voda.

Nic nevychází zvnějšku. Všechno pochází zvnitřku.

Láska je síla, která všechno pojí.

Máte moc cokoli změnit, protože vy jste tím, kdo si volí myšlenky.

Vědecké studie ukázaly, že stres a napětí vyvolávají mnoho nemocí.

Vaše emoce ovlivňují každou buňku vašeho těla. Mysl a tělo, mentální a fyzická stránka, jsou nedílně spojené.

Do vašeho života nemůže vstoupit nic, co nepřivoláte dlouhotrvajícími myšlenkami.

Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu.

Jídlo je dar! Je to dar přírody.

S vděčností můžete dosáhnout úrovně, která vám v životě zaručí neomezenou hojnost.

Lao C prohlásil, že radost z toho, co máte, vám přinese celý svět.

Na co právě teď myslíte, to utváří váš budoucí život.

Zdraví je nejcennější věcí v životě.

Moc, která dává všechno kladné a dobré v životě, se jmenuje láska!

Vaše myšlenky se stávají realitou.

Jste duchovní bytostí.

Vaše současná realita nebo současný život je výsledkem vašich myšlenek.

Síla lásky vás dokáže osvobodit.

Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno.

Vy jste autorem příběhu svého žití.

Když milujete, využíváte nejvyšší moc ve vesmíru.

Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc než dost.Komentáře: Rhonda Byrne