Raymundus Lullus

Mějte na paměti tři základní principy: příčinu, důsledek a spravedlnost. Odstraníme-li příčinu, odstraníme i důsledek. S pomocí spravedlnosti pak dáme každému, co jeho jest.

Každá dovednost se musí přizpůsobit přírodě.

Spravedlivý Bůh, aby nás za naše hříchy potrestal, nám nadělil hodně různých chorob.Komentáře: Raymundus Lullus