Plinius starší

0

Paměť je pro život dobro zcela nepostradatelné.

Posledním stupněm závisti je nenávist.

Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.

Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí.

Smrt je největší dar přírody.

Všeobecně se pravda spojuje s vínem.

Lidi posedla taková touha po vlastnictví, že jsou snad víc majetek než majitelé.

Sladké je nicnedělání.

Jisté je jen jedno, že totiž jisté není nic.

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb.

Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit až budeš chtít.

Lidská přirozenost touží po nových věcech.

Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme.

Ne mnoho mužů, mnoho činů.

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.

Nejvíce škod působí člověk člověku.

Uši se radují z novinek.

Nesmrtelnost lidí uchovává papír.

Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.

Lidská přirozenost touží po nových věcech.

Buď přísný k sobě, ale shovívavý k jiným.

Nic nemůže být tak prospěšné jako obdělávání polí.

Země je stále připravena sloužit potřebám lidí.

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější.

Jen sehnutý oráč oře rovnou brázdu.

Pouze sehnutý oráč oře rovně.

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo.

Ševče, drž se svého kopyta.

Skutečná slává má pozůstávat v konání dělat to, o čem je hodno psát, v psaní zaznamenávat to, co je hodno číst.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře