Paracelsus

0

Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny.

Člověk bez výchovy zmírá bez odměny v bahně.

Člověk je něčím víc než pouhou přírodou. Je přírodou, duchem i andělem, spojuje všechny tři vlastnosti.

Filosofie nám poskytuje poznání veškeré přírody.

Nechť ti je lék potravou a potrava lékem.

Nejvyšším základem léku je však láska.

Bůh je ve svém díle podivuhodný a často nechá projevit a dá vzniknout věcem neobyčejným.

Velkou Boží moudrost a zázračné dílo nevypátráme jinak, než dosažením poznání v neobyčejných věcech Stvořitelových.

Bůh projevuje světlo proto, aby každý viděl jak září.

Bůh je strážcem nad přirozeností všech věcí a nic neponechává nehlídané.

Bůh chce mít vše v jednom bytí; co je proti, nechává padnout ke dnu.

Mne chválí sama příroda, ze které jsem se zrodil a kterou také následuji.

Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska.

Příroda plodí nerosty v útrobách země.

Na zemi se stalo mnoho opovrženíhodných příběhů, které by se stát neměly.

Občas se stane, že se narodí jeden člověk, který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic.

Každé dílo potřebuje svého mistra.

Občas se stane, že se narodí jeden člověk, který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic.

Stvoření zde není proto aby člověku zůstalo neodhalené ani k jeho zahálce, nýbrž aby putoval v Božích stezkách.

Ten, kdo má unci slunečního astra, má uncí tisíce, neboť toto i zlato tinguje.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře