Paracelsus

0

Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny.

Člověk bez výchovy zmírá bez odměny v bahně.

Vykládat sny je velké umění.

Člověk je něčím víc než pouhou přírodou. Je přírodou, duchem i andělem, spojuje všechny tři vlastnosti.

Filosofie nám poskytuje poznání veškeré přírody.

Nechť ti je lék potravou a potrava lékem.

Nejvyšším základem léku je však láska.

Bůh je ve svém díle podivuhodný a často nechá projevit a dá vzniknout věcem neobyčejným.

Velkou Boží moudrost a zázračné dílo nevypátráme jinak, než dosažením poznání v neobyčejných věcech Stvořitelových.

Bůh projevuje světlo proto, aby každý viděl jak září.

Bůh je strážcem nad přirozeností všech věcí a nic neponechává nehlídané.

Bůh chce mít vše v jednom bytí; co je proti, nechává padnout ke dnu.

Mnozí si myslí, že alchymie slouží jen pro výrobu zlata a stříbra. Pro mě to není cílem, její ctnost a síla spočívá v lékařství.

Medicína stojí na čtyřech pilířích: filozofii, astronomii, alchymii a etice.

Mne chválí sama příroda, ze které jsem se zrodil a kterou také následuji.

Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska.

Pro léčení nestačí rozřezat tělo jako když sedlák zkoumá žaltář.

Jed od léku odlišuje pouze podávané množství.

Lékař musí k nemoci, jako kráva k jeslím.

Příroda plodí nerosty v útrobách země.

Do dvaceti jez, kolik můžeš, do padesáti, kolik musíš, a po padesátce tak málo, jak jen můžeš.

Na zemi se stalo mnoho opovrženíhodných příběhů, které by se stát neměly.

Občas se stane, že se narodí jeden člověk, který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic.

Každé dílo potřebuje svého mistra.

Občas se stane, že se narodí jeden člověk, který je podivuhodnější a zázračnější než ti ostatní a potom se zas dlouhé roky nestane nic.

Stvoření zde není proto aby člověku zůstalo neodhalené ani k jeho zahálce, nýbrž aby putoval v Božích stezkách.

Ten, kdo má unci slunečního astra, má uncí tisíce, neboť toto i zlato tinguje.

Kdybych se byl sám neobrátil ke zkušenosti, staří lékaři by mne byli ponechali ve slepotě, nevidomého.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře