Otto von Bismarck

0

Se zákony je to podobné jako s párky. Je lepší, když nevidíme, jak se dělají.

V každém řečníkovi, který má na posluchače působit, musí být kus básníka.

Rakousko by se o sebe postaralo nejlépe, kdyby své těžiště přeneslo z Vídně do Pešti!

Radikalismu se podobá rychlovlaku, z něhož nelze na každé stanici vysednout.

Pivo dělá z lidí hlupáky a lenochy.

Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.

Národ jsme my všichni.

Pro lásku je žena ochotna podstoupit jakékoli násilí.

Člověk má jen jedinou lásku, ale mnohokrát miluje něco jiného.

Co je krása ženy? Její ošklivost, přijatelná našim smyslům.

Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností.

Člověk je jako bicykl. Nejedete-li na něm, upadne.

První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.

Svoboda je luxus, který není pro každého.

Kéž by bylo možno konfiskovat, co si lidé myslí.

My Němci se bojíme Boha a nikoho jiného na světě.

Bylo historickým důsledkem, že po rakouské válce bude následovat francouzská.

Není akce, za niž by nezodpovídal nikdo.

Absolutismus považuji za nemožnou věc.

Rakousko má stejné právo bojovat za své zájmy jako Prusko.

Žádný státník nedokáže vytvořit sám vůbec nic. Nezbývá mu než čekat a poslouchat, dokud nezaslechne, jak v pozadí za událostmi zaznějí kroky Boží. Poté musí vyskočit a chytit se lemu Božího roucha.

Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentě, ale krví a železem.

Nejlepší obrana je útok.

Jeden druhému vydýcháváme vzduch, jeden musí ustoupit nebo být „ustoupen“, do té doby musíme zůstat protivníky.

Člověk není nenahraditelný, když je milován, ale jenom když miluje.

Zamilovat se znamená přestat srovnávat.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře