Oliver Goldsmith

Zklamání v lásce zapříčiňuje neštěstí v mládí, zklamání nad ctižádostí ve zralém věku a zklamání pro nevděčnost ve stáří.

Láska je nakažena žárlivostí a přátelství lichocením.Komentáře: Oliver Goldsmith