Nikolaj Prževalskij

Nikdy se mi nepodařilo ani uzřít divoké koně. Viděl jsem jen daleko na obzoru od nich zvířená mračna prachu.

Nechť jiný, šťastnější cestovatel završí mnou nedokončené dílo v Asii.Komentáře: Nikolaj Prževalskij