Morgan Scott Peck

0

Lež je příčinou a současně i projevem zla.

Lenost je běžnější než pracovitost.

Nekonečná láska je všechno.

Dovoleným ulehčením je například to, když při přípravě na zkoušku nastudujeme stručný výtah z knihy, místo toho, abychom ji četli celou. Pokud je ten výtah dobře napsaný a obsahuje potřebná fakta, můžeme získat potřebné vědomosti způsobem, který nám ušetří spoustu času a úsilí. Opisování při zkoušce je ale nedovoleným ulehčením. Může sice ušetřit čas, ale získaná hodnost o svém nositeli podává klamavý a falešný obraz.

Autismus je narcismus ve své nejvyšší formě.

Naprostá neschopnost podřídit se realitě života je nazývána autismem.

Z náboženského hlediska magie zůstává magii a všechny její formy jsou principiálně magií černou.

Hlavním důvodem, proč máme tak málo vědeckých znalostí o lidském zlu, je právě skutečnost, že zlí jedinci se zkoumání tak vzpírají.

Exorcismus je psychoterapie mohutným útokem.

Bůh nás netrestá, trestáme se sami. Ti, kteří jsou v pekle, jsou tam vlastní volbou.

Děti vychované bez lásky dojdou k přesvědčení, že samy nejsou schopny vzbudit lásku.

Lidské zlo je příliš závažným problémem na jednostranné posouzení.

Exorcismus není léčení zázrakem – jedině považuje-li někdo za zázrak lásku.

U malých dětí je běžné magické myšlení.

Řekl bych, že exorcismus souvisí s klasickou psychoterapii asi tolik, jako závažný operační zákrok s propíchnutím puchýře.

Západ slunce symbolizuje umírání dne a to nám připomíná naši vlastní smrt.

Svobodná vůle je vrcholem lidské existence.

Veškerá psychoanalýza je vlastně druh exorcismu.

Ve vědě platí jedna všeobecná pravda – jakmile zodpovíte nějakou otázku, další okamžitě zaujmou její místo.

Boj za odstranění lidského zla začíná vždy u vlastního prahu a sebečišťování bude naší největší zbraní.

Dnes vím, že Satan je reálnou skutečností. Setkal jsem se s ním.

Zlo bylo definováno jako zneužití politické moci ke zničení jiných z důvodu obrany že zachování vlastní chorobné existence.

Zlo – ať už lidské, či démonické – je překvapivě poslušné autoritě.

Je jedním z nepsaných poslání armády, že slouží jako smetiště pro některé z nevyvedených amerických mladíků – něco jako národní polepšovna.

Zlí lidé touží vzhledem ke své mimořádné svéhlavosti – téměř vždy doprovázené neovladatelnou touhou po moci – spíše než valná většina lidí politicky vyniknout.

Nikdo se nestává policistou náhodou. O tuto práci se uchází především ti, kteří o ni mají zájem. Určitě bude přitažlivější pro mladého, agresivního může z nižší společenské vrstvy než pro plachého intelektuála.

Neúspěchy zraňují naší hrdost – a zraněné zvíře je nejkrutější.

Všechny zdravé děti zakoušejí sexuální touhu po rodiči opačného pohlaví.

Učíme se pravděpodobně mnohem více ze svých proher než z úspěchů.

Jedním z nejvýznamnějších kritérií velikosti člověka je jeho schopnost snášet utrpení.

Ve vztazích k druhým lidem všichni tíhneme k větší či menší míře egocentrismu.

Ušlechtilost může být definována jako schopnost nenechat se otupit prožitou bolestí, ponížení a zoufalstvím.

Všude, kde je zlo, tam někde je také lež.

Zlo v nás ve své podstatě vzbuzuje spíše touhu ničit než léčit, spíše nenávidět než litovat.

Neohlášení zločinu je samo o sobě zločinem.

Strach je ze všech emocí ten nejnepříjemnější.

Možná nebudeme nikdy schopni dokonale rozeznat, kde přesně končí lidský stín a začíná Kníže temnot.

Věda neuznala zlo za předmět hodný zkoumání; termín zlo nefiguruje v psychiatrickém lexikonu.

Zlo bylo definováno jako užití síly k ničení duchovního růstu druhých za účelem obrany a zachování integrity svého vlastního postiženého ega.

Satanova pýcha převažuje nad jeho inteligenci, proto se také démon lsti rád vytahuje.

Problém zotročení nebývá v manželství vzácný.

Přetvářka má za úkol zastřít pravý opak.

Zlo vždy zastírá své motivy lží.

Satan nás chce zničit.

Fenomén posedlosti a exorcismu by měl být podroben vědeckému zkoumání.

Je nepopiratelné, že někteří z nás jsou dobří a někteří z nás jsou zlí, zatímco většina je někde na půli cesty.

Děti se možná stávají zlými ve snaze samy sebe chránit proti náporu zla ze strany zlých rodičů.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře