Milton Friedman

0

Nic nezpůsobuje tolik zla, jako dobré úmysly.

Oběd zadarmo neexistuje.

Válka je přítelem státu, v době války si vláda přisvojuje moc a dělá věci, které by normálně nedělala.

S úctou k platům učitelů… Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se víc věkem.

Na trhu je každý nejen strůjcem svého štěstí, ale trh je současně systémem zvyšování obecného pokroku.

Dospěl jsem k poznání toho, jak snadné je být nepochopen a jak obtížné je být zcela srozumitelný.

Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu.

Nic není tak trvalé, jako dočasný vládní program.

Za vším hledej peníze.

Inflace je vždy a všude peněžním jevem.

Dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze.

Společnost, která klade rovnost před svobodu, nedosáhne ani jednoho. Společnost, která klade svobodu před rovnost, dosáhne vyšší úrovně obojího.

Jsem zastáncem snižování daní za všech okolností a pod jakoukoliv záminkou, z libovolného důvodu a kdykoli je to možné.

Historie ukazuje, že kapitalismus je nezbytnou podmínkou politické svobody.

Ekonomie jako pozitivní věda je tělem zkusmo přijatých zevšeobecnění o ekonomických jevech, která mohou být používána pro předvídání následků změn okolností.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře