Michael Faraday

Nejbláznivější myšlenky se někdy ukáží správnými.

Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh; ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky.Komentáře: Michael Faraday