Martin Luther King

0

Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života.

Vykročte ve víře. Nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.

Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.
2.varianta:
Malá nespravedlnost je hrozbou pro veškerou spravedlnost.

Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.

Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.

Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.

Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.

Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.

Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.

Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.

My nejsme tvůrci historie. My jsme stvořeni historií.

My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.

Přichází čas, kdy mlčení je zradou.

Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře