Marko Prezelj

Sláva je past, nastražená médii, do níž horolezci rychle upadnou a jsou využíváni.

Je nemožné objektivně posoudit alpinistický výkon. Každý výstup se skládá z nikdy nevyprávěných příběhů, ovlivněných očekáváním a iluzemi.Komentáře: Marko Prezelj