Marcus Aurelius

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.

Vesmír je změna; náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky.

Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.

Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský.

Přijímejte všechno, co vám osud přináší, neboť co jiného může uspokojit vaše potřeby?

Jestliže mne někdo přesvědčí, že se mýlím nebo špatně jednám, tak rád změním svůj názor nebo chování, neboť jsem na cestě hledání pravdy. Škodu nadělá ten, kdo setrvává ve své hlouposti.

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk: raději už jím buď!Komentáře: Marcus Aurelius