Mahátma Gándhí

0

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se.

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.

Slabý nemůže nikdy odpustit. Odpuštění je výsadou silných.

Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.

Zbabělec není schopen vystavovat lásku; to je výsadou odvážných.

Homeopatie je nejnovější a vytříbená metoda léčby pacientů, která je ekonomická a nenásilná.

Homeopatie dokáže vyléčit větší procento případů, než jakýkoliv jiný způsob léčby.

Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.

Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle.

Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.

Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.

Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.

Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.

Sedm sociálních hříchů, jak je formuloval Mahátma Gándhí:
Politika bez zásad,
Hospodářství bez morálky,
Blahobyt bez práce,
Výchova bez charakteru,
Věda bez humanity (lidskosti),
Požitek bez svědomí,
Věrovyznáni bez oběti

Učiteli zbabělci se nikdy nepodaří učinit z hochů hrdiny a kdo se neumí ovládat, nemůže je naučit cenné sebeovládání.

Oko za oko a svět je slepý.

K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.

Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.

Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.

Politika slouží k náboženství. Politika, zbavená náboženství je smrtelnou léčkou, protože vraždí duši.

Jediným cílem žurnalistiky má být služba. Novinářský tisk je veliká moc, ale jako nespoutané proudy zaplavují celé kraje a pustoší žeň, tak nezkrocené pero slouží jen zmaru.

Jaký rozdíl to má pro mrtvé, osiřelé a bez střechy nad hlavou, že šílená zkáza je činěna jménem totalitarismu či ve svatém jménu svobody a demokracie?

Co by byla Evropa bez Krista.

Když křičíte, slyší vás každý. Když šeptáte, slyší vás ten, kdo stojí vedle. Ale když mlčíte, slyší vás jen ten, kdo vás miluje.

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.

Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa.

Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali.

Nikdo se nesmí dotýkat rukama lidských exkrementu.

Pro svoje přesvědčení jsem ochoten a připraven zemřít, ale pro nikoho a nic na světě nejsem ochoten vraždit.

Pravým povoláním právníka je sjednocovat strany rozvaděné.

Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.

Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.

Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.

Člověk je pro to člověkem, že je schopen sebeovládání.

Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.

Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře