Li Hongzhi

0

Závist je velmi vážná věc, protože se přímo týká toho, zda můžete dospět k dokonalosti.

Pojídání masa je další velmi citlivá otázka, ale pojídání masa není zabíjení.

Lidské bytosti a zvířata nejsou jediné životy, rostliny jsou také živé.

Lidstvo si myslí, že rozvíjí vědu a razí si cestu vpřed, ale ve skutečnosti jen postupuje podle zákonů, které řídí vesmír.

Nejtrpčí utrpení je také nejcennější.

Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha.

Vesmír má přesné pravidlo, a sice – kdokoliv má hodně karmy, je špatný člověk.

Emoce patří běžným lidem. Žijí právě pro ně.

Qigong je ve společnosti rozšířen velmi krátkou dobu a mnoho lidí s tvrdohlavými názory ho stále popírá, pomlouvá a odmítá, a kdoví, co za jejich myšlením vězí.

Když praktikujete qigong, máte si vážit ctnosti. Pokud při cvičení nemyslíte na dobré věci, alespoň byste neměli myslet na nic špatného. Nejlepší je, když nemyslíte na nic.

Musím vám říci, že falešných mistrů qigongu je mnohokrát víc než skutečných, a vy je neumíte rozpoznat.

Největší rozdíl mezi qigongem bojových umění a vnitřní kultivací je v tom, že qigong bojových umění vyžaduje praktikování v pohybu; qi tedy cestuje pod kůží.

Qigong rozumí tomu, co je skutečně nad chápáním moderní vědy.

Buddhismus věří, že být člověkem znamená trpět – dokud jste lidskou bytostí, musíte trpět.

Buddhismus říká, že život člověka je karmická odplata.

Škola buddhismu nedovoluje pít alkohol.

To, že je někdo velmi známý, neznamená, že skutečně něčemu dobře rozumí.

Neuváženě odhalovat tak mnoho nebeských tajemství běžným lidem není dovoleno.

Stará čínská věda byla jiná než věda, kterou jsme se v moderních dobách naučili od Západu. Dala se jiným přístupem, který mohl vytvořit odlišný stav vědy. Proto nemůžeme porozumět staré čínské vědě a technologii z toho, jak se díváme na svět dnes, protože stará čínská věda se zaměřovala na lidské tělo, život a vesmír, studovala tyto věci přímo, a tak použila odlišný přístup.

Duševní nemoc se projeví, když má člověk příliš slabé hlavní vědomí.

Duševně chorý člověk nemá žádný virus a jeho tělo nemá žádné chorobné změny ani nákazy.

V běžné lidské společnosti soutěžíte s druhými o slávu a osobní zisk.

Pro běžné lidi mají narození, stáří, nemoc a smrt zásadní příčinná spojení a ty nemůžeme jen tak narušovat.

Staré čínské lékařství bylo velmi vyspělé a bude to trvat roky, než je dnešní západní lékařství dostihne.

Když se setkají dva velcí osvícení lidé, díky bezzvuké telepatii si porozumějí pouhým úsměvem, a co přijímají, je v prostorovém zvuku.

Duševní nemoc není nemoc.

Lidské tělo je malý vesmír.

Proč mají lidé problémy se zdravím? Základní příčinou toho, že jsou nemocní, a všeho jejich neštěstí je karma a karmické pole.

Dnes mezi mnichy v chrámech žádní skuteční velmistři nejsou, všichni už dávno odešli.

Pokud se lidské bytosti dokážou znovu podívat na sebe i vesmír a změní své tuhé mentality, lidstvo učiní skok vpřed.

Žádný opravdový učedník Falun Dafa nesmí léčit.

Praktikující Falun Dafa nemají dovoleno léčit.

V Číně máme rčení „levá strana těla je muž a pravá žena“.

Dříve se užívalo přísloví: „Jeden den v nebi, ale tisíc let na zemi.“ To se vztahuje na sjednocené ráje, které nemají pojem času a prostoru. Jsou to totiž ráje, kde přebývají velcí osvícení lidé, jako například Ráj nejvyšší blaženosti, Lesklý ráj, Falunový ráj a Lotosový ráj.

Dříve se užívalo přísloví: „Jeden den v nebi, ale tisíc let na zemi.“ To se vztahuje na sjednocené ráje, které nemají pojem času a prostoru. Jsou to totiž ráje, kde přebývají velcí osvícení lidé, jako například Ráj nejvyšší blaženosti, Lesklý ráj, Falunový ráj a Lotosový ráj.

Taoisté obvykle považují horní část těla za jangovou a spodní za jinovou.

Tento vesmír má takový princip, že vás nikdo nezastaví, pokud jde o to, co chcete.

Je známo, že buddha neotevře ústa neuváženě. Kdyby otevřel ústa a promluvil v naší dimenzi, mohl by v lidském světě způsobit zemětřesení – a to by bylo příšerné!

Lidé budou sarkastičtí a cyničtí. A tak i být dobrým člověkem je těžké.

Lidská bytost je nejcennější a nejmoudřejší ze všech stvoření.

Kouření nedělá lidskému tělu nic dobrého. Když člověk kouřil dlouho, při pitvě doktor uvidí, že má průdušnice a plíce celé černé.

Je známo, že ať už je to škola buddhismu nebo škola taoismu, a zejména pak taoistická teorie jinu a jangu, ty všechny mluví o tom, že lidské tělo má ve své podstatě jin a jang.

Když člověk není ctnostný, může poté, co si rozvine schopnosti, snadno dělat špatné věci.

Lidská mysl vytváří klamný dojem a iluzi, která se později vyvine do přesvědčení nebo falešné představy, že kouření vás osvěžuje.

Pití je hrozný zlozvyk, protože zabraňuje člověku logicky myslet.

Všichni jsme tady kvůli svému karmickému vztahu.

Stárnutí, nemoc a smrt jsou také formy démonů, ale jsou stvořeni proto, aby udržovali povahu vesmíru.

V minulosti bylo přísloví: "Raději nemít pravé učení tisíc let, než kultivovat metodou divoké lišky jediný den."

Škola buddhismu a škola taoismu nejsou pravá učení proto, že povaha vesmíru vyhovuje jejich metodám, ale proto, že metody školy buddhismu a školy taoismu zachovávají povahu vesmíru.

Nejstarší původní buddhismus pojídání masa nezakazoval.

Když někteří lidé meditují, jejich hlavní duše opustí tělo a okamžitě dosáhne velmi vysoké úrovně.

Účelem není jíst nebo nejíst maso – hlavní věcí je vzdát se tohoto připoutání.

Protože lidské tělo je malý vesmír, vytvoří se uvnitř malý svět, ve kterém se utvořily všechny podstatné věci lidského těla.

Převtělíte-li se do kusu kamene, nebudete schopni z něho vyjít za deset tisíc let. Když se ten kámen neroztříští nebo nezvětrá, nikdy z něho nebudete moci vyjít. Získat lidské tělo je tak obtížné!

Kdokoliv veřejně učí tantrická cvičení pod praporem tantrismu, je podvodník.

Když neznáte základní příčiny nějaké věci, pravděpodobně ji budete řešit špatně.

Když někdo řekne, že jste dobrý, možná nejste opravdu dobrý, a když někdo říká, že jste špatný, možná nejste opravdu špatný, protože měřítka, která hodnotí dobré a špatné, jsou zvrácená.

„Koloběh převtělování“ znamená, že člověk je v tomto životě lidskou bytostí a v příštím životě možná bude zvířetem.

První věc, kterou byste se jako praktikující měli naučit, je „neoplácet ránu ranou, když vás bijí, a neodpovídat, když vás urážejí“.

Když se člověk narodí, zrodí se současně mnohokrát v určitých mezích tohoto vesmírného prostoru.

Zabití způsobí později ohromné karmické problémy.

Z hlediska vysoké úrovně není život člověka určen k tomu, aby byl člověkem.

Morální hodnoty jsou dnes zvrácené.

Někteří lidé hledají jen svůj vlastní prospěch a pro peníze udělají cokoliv.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře