Li Hongzhi

0

Závist je velmi vážná věc, protože se přímo týká toho, zda můžete dospět k dokonalosti.

Pojídání masa je další velmi citlivá otázka, ale pojídání masa není zabíjení.

Lidské bytosti a zvířata nejsou jediné životy, rostliny jsou také živé.

Lidstvo si myslí, že rozvíjí vědu a razí si cestu vpřed, ale ve skutečnosti jen postupuje podle zákonů, které řídí vesmír.

Nejtrpčí utrpení je také nejcennější.

Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha.

Vesmír má přesné pravidlo, a sice – kdokoliv má hodně karmy, je špatný člověk.

Emoce patří běžným lidem. Žijí právě pro ně.

Qigong je ve společnosti rozšířen velmi krátkou dobu a mnoho lidí s tvrdohlavými názory ho stále popírá, pomlouvá a odmítá, a kdoví, co za jejich myšlením vězí.

Pravou praxi qigongu není snadné rozpoznat, a není ani snadné ji nalézt.

Když praktikujete qigong, máte si vážit ctnosti. Pokud při cvičení nemyslíte na dobré věci, alespoň byste neměli myslet na nic špatného. Nejlepší je, když nemyslíte na nic.

Musím vám říci, že falešných mistrů qigongu je mnohokrát víc než skutečných, a vy je neumíte rozpoznat.

Když člověk praktikuje qigong sám, jeho třetí oko se mu také může otevřít, má-li dobré vrozené vlastnosti.

Největší rozdíl mezi qigongem bojových umění a vnitřní kultivací je v tom, že qigong bojových umění vyžaduje praktikování v pohybu; qi tedy cestuje pod kůží.

Qigong rozumí tomu, co je skutečně nad chápáním moderní vědy.

Buddhismus věří, že být člověkem znamená trpět – dokud jste lidskou bytostí, musíte trpět.

Buddhismus je toho názoru, že buddhové jsou všude.

Buddhismus říká, že život člověka je karmická odplata.

Škola buddhismu nedovoluje pít alkohol.

Abyste skutečně něco předali, musíte vyučovat Zákon a učit Tao čili „cestu“.

V této dimenzi vesmíru je člověku dáno lidské smrtelné tělo a zvláštní pár očí, které mohou vidět jen věci v této fyzické dimenzi.

To, že je někdo velmi známý, neznamená, že skutečně něčemu dobře rozumí.

Neuváženě odhalovat tak mnoho nebeských tajemství běžným lidem není dovoleno.

Čchi-kung není technika obyčejných lidí. Je to něco úplně nadpřirozeného.

V očích vyšších bytostí není život člověka určen k tomu, aby byl pouhým člověkem.

Různé úrovně mají odlišné Zákony.

V minulosti patřilo uspořádání třetího oka k nejtajemnějším tajemstvím a běžným lidem nebylo dovoleno, aby o něm věděli.

Kultivační praxí si člověk může vyvinout nadpřirozené schopnosti. Dnes se ve světě uznává šest schopností, ale neomezují se jen na ně. Řekl bych, že existuje více než deset tisíc opravdových schopností.

Stará čínská věda byla jiná než věda, kterou jsme se v moderních dobách naučili od Západu. Dala se jiným přístupem, který mohl vytvořit odlišný stav vědy. Proto nemůžeme porozumět staré čínské vědě a technologii z toho, jak se díváme na svět dnes, protože stará čínská věda se zaměřovala na lidské tělo, život a vesmír, studovala tyto věci přímo, a tak použila odlišný přístup.

Duševní nemoc se projeví, když má člověk příliš slabé hlavní vědomí.

Duševně chorý člověk nemá žádný virus a jeho tělo nemá žádné chorobné změny ani nákazy.

V běžné lidské společnosti soutěžíte s druhými o slávu a osobní zisk.

Pro běžné lidi mají narození, stáří, nemoc a smrt zásadní příčinná spojení a ty nemůžeme jen tak narušovat.

Staré čínské lékařství bylo velmi vyspělé a bude to trvat roky, než je dnešní západní lékařství dostihne.

Protože pohyb hmoty se řídí určitými zákony, každý předmět v jedné zvláštní dimenzi existuje v určitých formách v mnoha jiných dimenzích.

Prvotním účelem mého vystoupení na veřejnost je vést lidi k vysokým úrovním, opravdově vést lidi k vysokým úrovním.

Když se setkají dva velcí osvícení lidé, díky bezzvuké telepatii si porozumějí pouhým úsměvem, a co přijímají, je v prostorovém zvuku.

Třetí oko je ve skutečnosti něco, co nelze na nízké úrovni jasně vysvětlit.

Duševní nemoc není nemoc.

Lidské tělo je malý vesmír.

Proč mají lidé problémy se zdravím? Základní příčinou toho, že jsou nemocní, a všeho jejich neštěstí je karma a karmické pole.

Ve škole taoismu člověk samozřejmě kultivuje Tao, aby dosáhl Taa.

Dnes mezi mnichy v chrámech žádní skuteční velmistři nejsou, všichni už dávno odešli.

Dnes se ve světě veřejně uznává šest druhů schopností, včetně třetího oka, vidění do dálky a předvídání a vidění minulosti.

Pokud se lidské bytosti dokážou znovu podívat na sebe i vesmír a změní své tuhé mentality, lidstvo učiní skok vpřed.

Žádný opravdový učedník Falun Dafa nesmí léčit.

Nikdo nemůže zasahovat do toho, co chcete. To je zákon tohoto vesmíru.

Člověk se má vrátit ke svému původnímu, pravému já; to je pravý účel lidského bytí.

Praktikující Falun Dafa nemají dovoleno léčit.

V Číně máme rčení „levá strana těla je muž a pravá žena“.

Dříve se užívalo přísloví: „Jeden den v nebi, ale tisíc let na zemi.“ To se vztahuje na sjednocené ráje, které nemají pojem času a prostoru. Jsou to totiž ráje, kde přebývají velcí osvícení lidé, jako například Ráj nejvyšší blaženosti, Lesklý ráj, Falunový ráj a Lotosový ráj.

Dříve se užívalo přísloví: „Jeden den v nebi, ale tisíc let na zemi.“ To se vztahuje na sjednocené ráje, které nemají pojem času a prostoru. Jsou to totiž ráje, kde přebývají velcí osvícení lidé, jako například Ráj nejvyšší blaženosti, Lesklý ráj, Falunový ráj a Lotosový ráj.

Po nějaké době kultivační praxe vypadají naši praktikující Falun Dafa dost odlišně, co se týče vnějšího vzhledu. Jejich pokožka se zjemní, dostane narůžovělou barvu a bude zářit zdravím. Starším lidem ubudou, nebo dokonce téměř vymizejí vrásky, což je běžným jevem.

Taoisté obvykle považují horní část těla za jangovou a spodní za jinovou.

Zjistil jsem, že lidstvo prošlo naprostým zničením jedenaosmdesátkrát.

Tento vesmír má takový princip, že vás nikdo nezastaví, pokud jde o to, co chcete.

Při zrození je jedinec přizpůsoben povahovým vlastnostem vesmíru.

Je známo, že buddha neotevře ústa neuváženě. Kdyby otevřel ústa a promluvil v naší dimenzi, mohl by v lidském světě způsobit zemětřesení – a to by bylo příšerné!

Veškerá hmota, včetně lidského těla, existuje současně v dimenzích různých úrovní vesmíru a je s nimi spojena.

Nejpůvodnější život člověka pochází z vesmíru.

Lidé budou sarkastičtí a cyničtí. A tak i být dobrým člověkem je těžké.

Lidská bytost je nejcennější a nejmoudřejší ze všech stvoření.

Náš Falun Dafa je jedním z osmdesáti čtyř tisíc kultivačních způsobů ve škole buddhismu.

Kouření nedělá lidskému tělu nic dobrého. Když člověk kouřil dlouho, při pitvě doktor uvidí, že má průdušnice a plíce celé černé.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře