Konrad Lorenz

0

Člověk je jediné zvíře, které je ochotno uvěřit každé volovině.

Zbraně skoro nikdy neslouží jen k útoku, nýbrž vždy též k obraně.

V symbolice ovoce ze stromu poznání spočívá hluboká pravda. Poznání, které pramení z abstraktního myšlení, vyhnalo člověka z ráje, v němž mohl neuvědoměle vyhovovat svým instinktům a dělat, co se mu zachtělo.

Smích nikdy nečiní člověka nekritickým.

Každý milovník psů ví, že psa, který otročí své lovecké vášni, bohužel nelze vyléčit ani nejlepším žrád­lem z jeho náruživosti.

Každá otázka, na niž existuje rozumná odpověď, je oprávněná.

Kanibalismus se u šelem vyskytuje jenom ve vzácných výjimkách.

Krása duhy neztratila na působivosti tím, že jsme porozuměli zákonitostem lomu svě­telného paprsku, kterým vděčí za svou existenci.

Giordana Bruna lidé upálili, když jim řekl, že i s celou planetou jsou jen zrníčkem v jednom z nespočetných obláčků prachu.

Paradox je, že nejkrvelačnější šelmy, především vlk, patří mezi živočichy s nejspolehlivějšími zábranami zabíjení, jaké na světě vůbec existují.

Básníci a psychoanalytici vědí již dávno, jak jsou si láska a nenávist blízké, a že i u nás lidí je předmět lásky skoro vždy „ambivalentním“ způsobem též předmětem agrese.

Kohoutům chybí jakákoliv zábrana klovat slepice.

Žádný z našich západních jazyků nemá nepřechodné sloveso, které by odpovídalo fylogenetickému dění spojenému s přírůstkem hodnot.

Prosté seznámení se s nějakým příslušníkem vlastního druhu vede i u člověka k zmírnění útočnosti – to platí přirozeně jen obecně a ceteris paribus.

Rodokmen života neroste shora dolů, nýbrž zdola nahoru.

Selekce je jed­ním ze dvou velkých konstruktérů vývoje druhů.

Pro druh a jeho budoucnost je vždy prospěšné, když z obou soků získá revír nebo samici, o kterou jde, ten silnější.

Jen u málo druhů ptáků spolu drží manželské páry, případně rodiče a děti,Jen u málo druhů ptáků spolu drží manželské páry, případně rodiče a děti.

Věda – stejně jako umění – představuje sama o sobě nespornou hodnotu. Tato hodnota je nezávislá na stranické příslušnosti lidí, kteří se jí věnují.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře