Kazuo Ishiguro

0

Vzpomı́nky, i ty, co jsou člověku nejdražšı́, překvapivě rychle blednou.

Vaše uměnı́ prozrazuje vaše nitro!

Chci, aby moje slova přežila překlad.

Sex zasahuje emoce takovým způsobem, že by to člověk vůbec nečekal.

Každý z nás si asi po sprše, oblečený jen do ručnı́ku, připadá tak trochu zranitelný.

Když člověk s někým chodı́, tak někdy nevidı́ věci tak jasně, jako je může vidět někdo zvenčı́.

Když se pozdě na noc jı́ sýr, tak potom člověk špatně spı́.

Člověk má mít vždycky po ruce blahopřánı́, když má někdo narozeniny.

Některé věci se měnı́ tak hrozně rychle, jako když den přechází v noc.

Uměnı́ odhaluje duši svého tvůrce.

Vaše uměnı́ odhaluje vaši duši!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře